TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2008

Gruppeinndeling

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram:
MTDESIG, MTIØT, MTMART ,MTMT, MTPROD
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene?
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen.
MTDESIG: Tirsdag 10:15-12:00
Gruppe 1: Rom B23, øvingslærer: Anders Søraunet
MTIØT: Torsdag 13:15-15:00
Gruppe 2: Rom KJL21, øvingslærer: Carl Magnus Skutle
Gruppe 22: Rom B25, øvingslærer: Erlend Torgnes
MTMART: Torsdag 12:15-14:00
Gruppe 3: Rom R52, øvingslærer: Jørgen Alsgaard
Gruppe 4: Rom R53, øvingslærer: Kristian Astad
Gruppe 5: Rom R54, øvingslærer: Leon Ho
MTMT: Tirsdag 10:15-12:00
Gruppe 6: Rom EL23, øvingslærer: Rebecca Williams
MTPROD: Onsdag 16:15-18:00
Gruppe 7: Rom B21, øvingslærer: Espen Myklebust
Gruppe 8: Rom B22, øvingslærer: Svein Astad
Gruppe 9: Rom KJL22, øvingslærer: Alfred Hegnar
Gruppe 10: Rom KJL21, øvingslærer: Aleksander Malvik