TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT, MTPROD - beskjeder

Fellesbeskjeder:
12.08: Eksamenoppgaver med løsningsforslag til konto 11. august: Eksamen løsningsforslag.
04.12: Eksamentekst med løsningsforslag er lagt ut: løsningsforslag. God ferie!
22.11: Øvingsopplegget er nå avsluttet og alle innleverte øvinger skal være registrert. De som ikke har øvingsopplegget godkjent og mener det har skjedd en registreringsfeil må ta kontakt umiddelbart da listene oversendes eksamenskontoret førstkommende tirsdag.
14.11: Tidspunkt for mattelab før eksamen ligger nå ute, se "Mattelab" i menyen til venstre.
10.11: De som fortsatt mangler én øving etter uke 46 kan levere inn øving 13. Denne vil ikke bli veiledet. Innlevering skjer ved at du kommer innom KJL21 mellom 10:15-12:00 torsdag 19. november og gir fra deg besvarelsen din.
16.10: Resultater fra begge prøvene er nå klare og ligger under "Semesterprøve".
08.10: Oppgaver og løsningsforslag for begge semesterprøvene ligger nå her.
28.09: Minner om at de som har krav på tilrettelegging og/eller ekstra tid i forbindelse med semesterprøven må si i fra om dette til faglærer hvis dette ikke alt er gjort.
24.09: Det vil bli arrangert Mattelab i forbindelse med semesterprøven.
03.09: En del løsningsforslag til tidligere eksamensoppgaver er nå lagt ut her.
20.08: I forbindelse med at MTMT har skiftet øvingstid er det forandringer i gruppeinndelingen til MTING, MTIØT og MTMT.
19.08: Gruppeinndelingen er nå klar.
17.08: Øving 1 med innlevering i uke 35 er nå ute.
14.08: Øvingsopplegget starter i uke 35.
Beskjeder fra faglærer:
06.10: Fasit til semesterprøven: o1 - C, 02 - C, o3 - B, o4 - D, o5 - D, o6 - B, o7 - A, o8 -D, o9 - A, o10 - D Oppgavene og løsningsforlaget vil bli lagt ut torsdag kveld.
28.08: Referansegruppe er opprettet. Ta kontakt hvis du har synpunkter på undervisningsopplegget.
28.08: Lysark fra forelesningene ligger her.
10.08: Første forelesning blir tirsdag 18.08, kl. 14:15, R7.