==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA4115 - Matematikk 3 for
MTTK, MTENERGI, MTEL, MTKJ, MTGEOP og MTIØT-EM.
Våren 2005

Beskjeder: 11.08 Eksamen 11. agust 2005:
 • Oppgavene: pdf
 • Løsningsforslag: pdf

08.06 Eksamen 8. juni 2005:

 • Oppgavene: pdf
 • Løsningsforslag: pdf
God sommer!

06.06 Mattelab i forbindelse med eksamen:

 • Mandag 6. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Tirsdag 7. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.

  19.05 Løsningsforslaget til øving 13 er nå tilgjengelig.

  13.05 Eksamensregning/repetisjon: Mandag 6/6 kl. 09.15 - 11.00 (12.00) i F1
  Vi tar sikte på å komme gjennom de (ønskelige) oppgavene fra eksamenssettet TMA4110 fra 30 november 2004. Rommet er reservert fram til 12.00, så vi kan om ønskelig fortsette fram til da. Blir det tid, kan vi kommentere andre oppgaver/annet stoff etter at vi har sett på eksamenssettet nevnt ovenfor. Naturligvis også full mulighet til å spørre mellom timene og etterpå. Velkommen!

  09.05 I forbindelse med eksamen 8. juni vil det bli gjennomført mattelab på følgende tidspunkter:

 • Mandag 6. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Tirsdag 7. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.

  21.04 Løsningsforslagene til tidligere eksamensoppgaver er nå lagt ut. Løsningsforslaget til eksamen i TMA4115 våren 2004 og løsningsforslaget til eksamen i TMA4110 november 2004 legges ut henholdsvis 11.05 og 01.06. • Faglærer: Eirik Spets
  Epost: eirik.spets@iaf.hist.no
  Treffetid: Etter avtale
  Overstudass: Morten Amdal, 412, Kjelhuset
  Epost: mortenam@stud.ntnu.no

  Marius Thaule, 393C, Nordre lavblokk, Sentralbygg II
  Epost: mariusth@math.ntnu.no

  Forelesninger:
  Mandag   15.15-17.00   F1
  Onsdag   08.15-10.00   F1
  Framdriftsplan
  Øvinger:

  Tidspunkt
  MTTK Torsdag 08.15-10.00
  MTENERGI Tirsdag 17.15-19.00
  MTEL Torsdag 08.15-10.00
  MTKJ Torsdag 08.15-10.00
  MTGEOP Mandag 10.15-12.00
  MTIØT-EM Tirsdag 17.15-19.00

 • Generelle opplysninger og frister.
 • Gruppeinndeling.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Tiltaksukene:
 • Ingen ordinær undervisning, dvs., hverken forelesning eller øvinger, men det vil bli gjennomført en egen mattelab. (Mer informasjon under punktet mattelab.)
 • "Første forelesning" i uke 10 blir benyttet til repetisjonstime med gjennomgang av fjorårets midtsemesterprøve, dvs. midtsemesterprøven våren 2004.
 • Semesterprøve: Mandag 14. mars, kl. 15.00-17.00. Teller 20% av den endelige karakteren. Prøven vil være en skriftlig flervalgsoppgave.

  Du finner nærmere informasjon her.
  Mattelab: Mattelab i forbindelse med eksamen:
 • Mandag 6. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Tirsdag 7. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Referansegruppe: Oversikt over referansegruppen finner du her.
  Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra.
 • Alternative lærebøker:
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems.
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra.
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications .
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: 8. juni 2005, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver.
 • Eksamensheftet (pdf, ps).
 • ELAquiz (pdf, ps) med fasit (pdf, ps).
 • En skjematisk fremstilling av de ubestemte koeffisienters metode.
 • Eulers metode (Matlabeksempler).
 • Frivillig PIDstop-øving.
 • Gamle eksamensoppgaver og fasit.
 • Matematikkens historie.
 • Månedens matematiske nøtt.
 • Notat om 2. ordens diff. lign. med et tilhørende bevis.
 • Notat om optimal støtdemping. (Fra matematikk 3 høsten 2004.)
 • Notat om projeksjonssatsen (ikke pensum).
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Marius Thaule    Last modified: Fri May 6 00:55:53 MEST 2005