TMA4115 Matematikk 3 våren 2006

MTTK, MTENERG, MTEL og MTIØT-EM

[Øvinger] - [Semesterprøven] - [Fremdriftsplan]

Beskjeder: 10.08 Kontinuasjonseksamen 10. august 2006:
 • Oppgavene: pdf
 • Løsningsforslag: pdf

28.06 Sensuren har nå falt og vil være tilgjengelig på studentweb om kort tid. Det ble brukt samme karakterskala som i Matematikk 1:

A: 90-100
B: 76-89
C: 62-75
D: 49-61
E: 36-48
F: 0-35

07.06 Eksamen 7. juni 2006:

 • Oppgavene: pdf
 • Løsningsforslag: pdf
God sommer!Faglærer: Cathrine V. Jensen, 1242, Sentralbygg II
Epost: Cathrine.Jensen@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale.

Overstudass: Eivind Fonn
Epost: eivindfo@stud.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.

Jens Lohne Eftang
Epost: eftang@math.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.

Forelesninger:
Tirsdag   10.15-12.00   R1
Torsdag   10.15-12.00   R1
Fremdriftsplan
Øvinger:
  Tidspunkt
MTEL Mandag 10.15-12.00
MTENERGI Torsdag 16.15-18.00
MTIØT-EM Tirsdag 13.15-15.00
MTTK Tirsdag 15.15-17.00

 • Gruppeinndeling og informasjon om øvingsopplegget.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Tiltaksukene:
 • Ingen ordinær undervisning, dvs. hverken forelesninger eller øvinger, men det vil bli gjennomført en egen mattelab.
 • "Første forelesning" i uke 10 blir benyttet til repetisjonstime med gjennomgang av høstens semesterprøve, dvs. semesterprøven høsten 2005.
 • Semesterprøve: Semesterprøven teller 20% av den endelige karakteren.

  Prøven vil være en skriftlig prøve med flervalgsoppgaver.

  Du finner nærmere informasjon her.

  Mattelab: I forbindelse med semesterslutt og avsluttende eksamen, blir det mattelab i uke 19, 20 22 og 23:
  • Onsdag 10. mai kl. 14-16, R56.
  • Torsdag 11. mai kl. 14-16, R56.
  • Mandag 15. mai kl. 14-16, S3.
  • Tirsdag 16. mai kl. 14-16, S3.
  • Lørdag 3. juni kl. 10-14, S3.
  • Tirsdag 6. juni kl. 10-14, R55 & R56.
  R55 og R56 ligger i 2. etasje i Realfagsbygget (over kantina), mens S3 ligger i 1. etasje på stripa.
  Referansegruppe: Referansegruppa for vår parallell er:
   MTIØT-EM: Bjørn Sverre Juul-Hansen	
   MTENERGI: Espen Samuelsen Schüller     
   MTTK:   Tor Mæhlum Karlsen
   MTEL:   Beathe Hagen Stenhaug  
   
  Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, ISBN 0-471-33328-X
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra (alle utgaver er likeverdige), ISBN 0-13-258245-7
 • Alternative lærebøker:
 • C.H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: 7. juni 2006, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver.
 • Eksamensheftet (pdf, ps).   Merk at oppgaver med Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger ikke er pensum i TMA4115 våren 2006.
 • Forelesningsnotat II, kort sammendrag av noe matriseteori samt systemer av diffligninger relatert til egenvektorer. Delt ut på forelesning 9. mai.
 • Forelesningsnotat To sider med forelesningsnotater, en med kort repetisjon om diff.ligningene generelt, samt en med kort oversikt over svingninger med og uten ekstern kraft.
 • En skjematisk fremstilling av de ubestemte koeffisienters metode.
 • Gamle eksamensoppgaver og fasit.
 • Notat om ubestemte koeffisienters metode med et tilhørende bevis.
 • E-læringsmoduler
 • Frivillig PIDstop-øving.
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk