==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA4120 Matematikk 4K

linje F1 og SEM   -   høsten 2003


Innhold


Faginformasjon

Nettside
www.math.ntnu.no/emner/TMA4120/2003h/FS
Faglærer
Peter Lindqvist, rom 1152 Sentralbygg II, tlf. (735) 93429
e-post:
lqvist@math.ntnu.no
Overstudass
Lars Erik Walle
Forelesninger
mandag 08-10 S8
tirsdag 08-10 S8
Øvingsundervisning
Veiledning onsdag 08-10 (F1) og torsdag 13-15 (SEM), første gang 20. august og 21. august.
Øvingene er obligatoriske, minstekrav 8 av 12 øvinger.
Innleveringsfrist: fredag kl 14 i samme uke som veiledningen.
Øvinger som leveres etter fristen godkjennes ikke.
Løsningsforslag legges ut på nettet mandag.
Innleveringsboksen står utenfor R1 i Realfagbygget (boksen nederst til venstre).
Lærebøker
Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave
Eksamensoppgaver del A: Laplacetransformasjon, Fourieranalyse, PDL Eksamensoppgaver del B: Kompleks analyse
Pensum
Kreyszig:
Alle øvingene er pensum

I Rottmann finnes det to ulike definisjoner av den Fourier transformerte. Formlene på s. 176 benytter samme definisjon som i Kreyszig og det er derfor viktig at dere bruker disse. På eksamen vil formler som ikke står i denne forkortede tabellen, bli oppgitt.
Støttelitteratur
Lopez: Advanced Engineering Mathematics Addison-Wesley 2001 (dekker hele pensum)
Edwards & Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems Prentice-Hall (ikke kompleks analyse)
Mathews & Howell: Complex analysis (dekker kompleks analyse-delen av pensum)
Eksamen
Fredag 19. desember 2003, skriftlig, 5 timer
Hjelpemidler: Kalkulator (HP 30S)
Rottmann: Matematisk formelsamling

Tempoplan

Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Øving
34 18.08 - 22.08 5.1 - 5.3 1
35 25.08 - 29.08 5.4 - 5.7 2
36 01.09 - 05.09 10.1 - 10.4, 10.6 3
37 08.09 - 12.09 10.5, 10.7 4
38 15.09 - 19.09 10.8, 10.10 5
39 22.09 - 26.09 11.1 - 11.4 6
40 29.09 - 03.10 Repetisjon til midtsemesterprøve  
41 06.10 - 10.10 Repetisjon til midtsemesterprøve  
42 13.10 - 17.10 11.5 - 11.6 7
43 20.10 - 24.10 12.1 - 12.2, Midtsemesterprøve (frivillig) 8
44 27.10 - 31.10 12.3 - 12.4 9
45 03.11 - 07.11 12.6 - 12.8, 13.1 10
46 10.11 - 14.11 13.2 - 13.4 11
47 17.11 - 21.11 14.1 - 14.4, 15.1 - 15.3 12
48 24.11 - 28.11 15.4, Repetisjon (13)

Øvinger


Eksamensoppgaver


Tilleggsstoff


Referansegruppe


2004-06-10 10:35:32 UTC