==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

TMA 4135 Matematikk 4D

linjene E7,F2 og S - høsten 2003Faglærere
Johan Aarnes rom 652 Sentralbygg II, tlf. (735) 91744
e-post: johan.arnes(a)math.ntnu.no

Håvard Berland rom 1304 Sentralbygg II, tlf. (735) 93527
e-post: havard.berland(a)math.ntnu.no
Overstudass
Anders Gjendemsjø, e-post: gjendems(a)tele.ntnu.no
(All e-post må ha TMA4135 Matematikk 4D som emne.)
Forelesninger
Onsdager 14-16, R2.
Torsdager 08-10, S2.
Referansegruppe
Marit Hegle (Datateknikk), Erik Drolshammer (Datateknikk).
Nina Heitmann(Komm.tek), Tron M. Svagård(Komm.tek)
Eksamen
19.desember, hjelpemiddelkode C, teller 100% av karakteren.
For å gå opp til eksamen kreves det 8 godkjente øvinger.

Meldinger

01.12.03 Veiledning før eksamen
  • Treffetid prof. Aarnes: 16 & 17 desember: 09-12, rom 652, SB II.
  • Treffetid stip. Berland: 16 & 17 desember: 09-12, rom 1304 SB II.
  • Spørretime i R2, 17 desember 14-16.
28.10.03 Endelig pensumliste er klar.
19.11.03 Øving 13 lagt ut. Øving 13 er en ekstra øving for dem har 7 godkjente øvinger fra tidligere. Det blir ikke veiledning eller retting, kun godkjenning av overstud.ass. Godkjenning onsdag 26.november kl 12-13 rom 454 Sentralbygg II.
12.11.03 Lagt ut løsningsforslag til tidligere eksamener. Totalt 9 komplette sett med LF.
10.11.03 Notat om Gauss-Seidel og Jacobi iterasjoner i Matlab lagt ut under notater.
17.10.03 Formelark i numerikk gitt som vedlegg til tidligere års eksamener er lagt ut. Det anbefales å ta dette i bruk også ved øvingsoppgaver.
08.10.03 Oppgavene til midtsemesterprøven var hentet fra sommerens kontinuasjonseksamen, oppgave 2,3,4. Oppgaver med LF, ligger under eksamensoppgaver.
07.09.03 Lagt ut 4 notater. Newton-Raphsons metode er pensum i numerikkdelen av faget. I tillegg: Integrasjonstips, komplekse tall på normal- og polarform.
Gamle meldinger

Innhold
Last modified: Mon Dec 1 19:30:56 MET 2003