TMA 4140 Diskret matematikk, høsten 2008

Nyheter (nyeste øverst)
01. Oktober: På auditorieøvingen 02.10 vil midtsemesterprøven fra 2007 bli gjennomgått. Den finnes her, og fasit til denne er her.
25.September: Løsningsforslag på årets kont ligger her.

Generell informasjon
Faglærer: Christian Skau, rom 1050, 10. etasje, Sentralbygg II
tlf. 73591755, e-post: csk.fjernes@math.fjernesogså.ntnu.no
Øvingslærer: Åsmund Eldhuset, e-post @stud: asmunde
Lærebok og pensum: Kenneth H. Rosen: "Discrete Mathematics and Its Applications" 6. utgave.

Endelig pensum:
Kapittel 1: Seksjon 1 til og med 5.
Kapittel 2: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 3: Seksjon 1 til og med 8. Seksjon 3 og 8 overfladisk.
Kapittel 4: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 5: Seksjon 1 til og med 4.
Kapittel 7: Seksjon 1 og 2.
Kapittel 8: Hele, unntatt Warshalls algoritme (fjernet 15. oktober).
Kapittel 9: Seksjon 1 til og med 6.
Kapittel 10: Seksjon 1 til og med 4. Seksjon 2 overfladisk.
Kapittel 11: Seksjon 1 til og med 3.
Kapittel 12: Seksjon 1 til og med 4.

Omtrentlig pensumliste for 5. utgave. Denne utgaven er ikke offisielt støttet i faget.
Eksamen: Eksamen holdes 11. desember, 09.00-13.00.

Hjelpemiddelkoden er C, som betyr "Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt."
Tolkningen av dette er at man skal rette seg etter fagets egen spesifikasjon av hva som er tillatt, som er:
Eneste tillatte trykte hjelpemiddel er Rottmanns formelsamling (læreboken er ikke tillatt.) Håndskrevne notater er ikke tillatt. Tillatte kalkulatorer er som vanlig Citizen SR-270X eller Hewlett-Packard HP30S.

Konsultasjon/spørretjeneste før eksamen:
Tid: Onsdag 10.12.2008, kl.10.00--14.00
Sted: F6 (Gamle Fysikk)

Løsningsforslaget ligger her, og her er oppgavene.
Sensuren er publisert.
Eksamensoppgaver: Gamle eksamensoppgaver finner du her. Ordinær eksamen 2006 ligger her og LF for denne ligger her (merk: på side 2, tredje siste linje, skal det stå 41 i stedet for 11). Konten 2006 ligger her. Løsningsforslaget for konten 2006 ligger her. Ordinær eksamen 2007 og LF. Kont 2007 og LF. Ordinær eksamen høst 2005 og høst 2004 kan ikke skaffes.
Semesterprøve: Mandag 6. oktober, kl. 15:15 - 17:00 i S5 og S6. Alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Prøven kan bare telle positivt. Pensum: Kapittel 1 til og med 5 (bare seksjonene som er angitt i pensumlisten).

Studenter med etternavn med begynnelsesbokstav A-K i S5.
Studenter med etternavn med begynnelsesbokstav L-Å i S6.

Studenter som skal ha ekstra tilrettelegging skal henvende seg til instituttkontoret, som ligger i 7. etg i SBII.

Tidligere oppgaver: 2005: oppgave og LF i ett; 2006: oppgave og LF (merk: oppgavene står i en annen rekkefølge i LF, og det er trykkfeil i oppgavesettets oppgave 1 - tallet det spørres om skal være ABCD); 2007: oppgave og LF.

Fasit og resultater for årets prøve.
Karakter: Semesterprøven teller bare i positiv retning. I tilfelle semesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen (eller man ikke møter opp), vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100 %). Dersom resultatet på semesterprøven er bedre enn på eksamen, vil karakteren i kurset settes slik at semesterprøven teller 20% av total karakter, mens eksamen teller 80%.
Forelesninger: Mandag 15.15-17, S5
Onsdag 08.15-10, S5
Første forelesning blir 25. august.
Auditorieøving: Torsdag 12.15 -14.00, S8. Første auditorieøving blir holdt 28. august.

Merk at disse timene vil gå ut på demonstrasjon av oppgaveløsning, og at de ikke er obligatoriske på noe vis.
Øving i grupper: Første øvingstime blir holdt fredag 29. august. Her er oversikten over grupper, rom og øvingstider.

Her er den offisielle tid og sted listen for forelesninger og øvingsgrupper i faget.
Framdrift: Uke 38: 3.5 - 3.8
Uke 39: Siste halvdel av 3.7; 3.8 og 5.1 - 5.4
Uke 40: 4.1 - 4.4
Uke 41: 7.1 - 7.2
Uke 42: 8.1 - 8.4, 8.5 - 8.6
Uke 43: 8.5 - 8.6, 9.1 - 9.2, 9.3
Uke 44: 9.3 - 9.6
Uke 45: 10.1 - 10.4
Uke 46: 11.1 - 11.3, 12.1. Øvingsforelesningen torsdag 13. utgår!
Uke 47: 12.2 - 12.4. Øvingsforelesningen torsdag 20. utgår!
Uke 48: Repetisjonsforelesninger med Skau, også på torsdag.
Uke 49: Ingen vanlige forelesninger. Repetisjonsforelesning med Eldhuset på torsdag kl. 12:15 i Kjel 1.

Øvinger
Generelt: Det blir gitt 12 øvinger. For å ta eksamen må du ha 7 (sju) godkjente øvinger.

Denne lenken kan du benytte for å sjekke hvor mange godkjente øvinger du har.

Oppgavene leveres i bokser merket diskret matematikk og gruppenummer i kjelleretasjen under Infohjørnet i El-bygget. Gå inn korridoren ved Info-Hjørnet i Elektrobygget, ta til høyre og helt ned trappa (dvs 'rundt svingen'), og fortsett rett fram, til lengst inn i rommet. Nå er det masse hyller o.l. for innleveringer for forskjellige fag til venstre. Der er inn- og ut-bokser for faget.

LF'ene er deaktivert slik at ikke høstens nye studenter skal få tak i dem. Send mail hvis du skal konte og trenger dem.
6. utgave 5. utgave LF Ekstramateriale
Øving 1: pdf pdf pdf
Øving 2: pdf pdf pdf Notat om funksjoner
Øving 3: pdf ikke tilgjengelig pdf Merk: Oppgavene endret torsdag 11. kl. 00:15
Øving 4: pdf ikke tilgjengelig pdf
Øving 5: pdf pdf pdf
Øving 6: pdf pdf pdf Merk: Oppgavene endret torsdag 2. kl. 21:30. Notat om kompleksitetsanalyse
Øving 7: pdf pdf pdf
Øving 8: pdf pdf pdf
Øving 9: pdf pdf pdf Merk: Oppgavene endret fredag 24. kl. 03:15.
Øving 10: pdf pdf pdf
Øving 11: pdf pdf pdf
Øving 12: pdf pdf pdf

Diverse
Ordliste: Ordliste i pdf-format. Kapittelhenvisningene er fra 4. utgaven, men det virker som det er få avvik.
Om kompleksitet: Slides fra kurset Algoritmer og datastruktur om vekst av funksjoner og kompleksitet. Disse slidsene er ikke tillegg til pensum eller obligatoriske, de er kun ment som støttelitteratur.
Om Dijkstra's algoritme: Slides fra kurset Algoritmer og datastruktur om Dijkstra's algoritme. Disse slidsene er ikke tillegg til pensum eller obligatoriske, de er kun ment som støttelitteratur.
Studentassistenter: Navn, gruppe, brukernavn/email på stud (hvis ikke annet oppgitt):
Erik Wendel, 1, wendelen på gmail.com
Espen Arild Jenssen, 2, espenaje
Christian Iversen, 3, christi
Yu He, 4, yuh
Gaute Nordhaug, 5, gautelar
Vidar Strat, 6, vidarkri
Bernt Galtrud, 7, galtrud
Jyoti Sharma, 8, jyoti
Vidar Klungre, 9, klungre
Lars Lone Rasmussen, 10, larslone
Referansegruppe: Navn, retning, brukernavn/email på stud:
Sania Akhtar, komtek, sania
Esther Bloemendaal, komtek, bloemend
Farzad Khatibzadeh, data, khatibza
Martin Sjåstad, data, martisj
Ane Eir Torsdottir, fysikk, torsdott
Endre Kure, indøk data, endreheg