MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Faginformasjon

Faglærer:
Marius Irgens, Rom 936, Sentralbygg II
Epost: mariusiatmath.ntnu.no
Treffetid: tirsdag 11:15 - 12:00 og onsdag 09:15 - 10:00
Øvingslærer:
Preben Gråberg Nes, Rom 902, Sentralbygg II
Epost: preben.nesatmath.ntnu.no
Treffetid:
Forelesninger:
Tirsdag 15:15 - 17:00, auditorium R8
Onsdag 14:15 - 16:00, auditorium S5
Øvinger:
Det blir 12 ukentlige øvinger med veiledning. Det kreves 8 godkjente øvinger for å ta eksamen.
Mer informasjon om øvinger finner du her.
Eksamen:
Mandag 26. mai 2008, 4 timer, skriftlig
Hjelpemidler: Kode D, bestemt enkel kalkulator (HP30S)
Sammen med eksamenssettet vil du få utdelt et formelark.
Semesterprøven:
Semesterprøven teller 20% av karakteren dersom den trekker i positiv retning. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn på semesterprøven, teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.
Semesterprøven vil bli avholdt i tirsdagsforelesningen i uke 11.
Hjelpemidler: Kode D, bestemt enkel kalkulator (HP30S)
Du finner nærmere informasjon her.
Oppgaven, fasit og kommentarer er lagt ut sammen med gamle eksamener.