MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Øvinger

Generelt
For å kunne ta eksamen kreve 8 godkjente øvinger av i alt 12.
Innleveringsfrist:
Fredager kl. 12:00.
Øvingene leveres i riktig boks i 3. etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Spør gruppelæreren din hvor det er.
Første øving har frist fredag 18/1 kl. 14:00
Utlevering:
Besvarelsene blir utlevert til øvingstimen. Hvis man er forhindret å møte til time kan besvarelsen hentes i Nordre Lavblokk.
Man kan til enhver tid sjekke status på avleverte øvinger på Øvsys.
Øvingsoppgaver:
Øving 1
Øving 2
Øving 3
Øving 4
Øving 5
Øving 6
Frivillig øving til å arbeide med i tiltaksukene legges ut fredag 22/2
Øving 7
Øving 8
Øving 9
Øving 10
Øving 11
Øving 12
Ekstra øving: For de som mangler en eller to øvinger: Lever inn eksamenssettet høst 2006 for å få øvingsoppllegget godkjent. Samme frist som øving 12 (tirsdag 6/5 12:00).
Løsningsforslag:
Nedenfor er løsningsforslag/kommentarer til en del av oppgavene. Bruk dem fornuftig! Det er for eksempel ingen grunn til at det ikke finnes mange andre gode løsninger, og noen av disse er sikkert også "bedre" i en eller annen forstand. Hvis det er noe du ikke forstår i løsningsforslaget kan du spørre om det når du har veiledning eller når det er treffetid, eller kanskje aller best: prøv å finne ut av det selv sammen med noen medstudenter.
Litt om utfordringen 3.3.54 Dette er ikke et fullstendig løsningsforslag, men løsning på noe og noen hint for veien videre.
Fra øving 6
Fra øving 1-5 del a
Fra øving 1-5 del b
Fra øving 9: 9.5.23 og andre oppgaver 1.2.1
Fra øving 10: andre oppgaver 1.2.1 og frivillige andre oppgaver 2.2.1 og 2.2.2
Fra øving 12: 17.7.1, 3, 5
Annet: