MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Pensum

Læremateriell:
R. A. Adams: Calculus - A Complete Course, 6. utgave, ISBN 0-321-27000-2.
Utleverte notater:
Notat om eksponentialfunksjoner og logaritmer
Her er tre bilder med norske begrep for kjeglesnitt: ellipse, parabel og hyperbel.
Notat om Keplers lover og litt annet.
Her er et notat om potensrekker og uniform konvergens skrevet av Per Hag.
Fra Calculus:
Kapittel 3: 2, 3 og 6
Kapittel 4: 6, 7 og 8
Kapittel 6: 5, 6, 7 og 8 frem til Romberg integrasjon midt på side 361
Kapittel 7: 3
Kapittel 8: Hele
Kapittel 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9
Kapittel 11: avsnitt 6 (se også notatet over om Keplers lover)
Kapittel 17: 3 og 7
Tillegg:
Alle øvinger regnes som en del av pensum. Det samme er alle notatene over.