MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Referansegruppe

Medlemmer:
Øystein Utsogn (oysteinutsognathotmail.com) - LUR
Aksel Vestby (aksel.vestbyatgmail.com) - BFY
Martin Strand (martstratstud.ntnu.no) - BMAST
Anette Ege (egeatstud.ntnu.no) - ÅMATSTAT
Fra møtet med referansegruppa fredag 22/2:
Marius synes dere er veldig flinke til å bidra i forelesningene med gode spørsmål og i diskusjoner. Dere kan godt få tydeligere tilbakemelding på det i hverdagen, ikke bare en gang i blant! Når vi diskuterer oss frem til hvordan vi kan se på ting er det ikke noen forhåndsdefinerte riktige svar, spesielt ikke i starten, så fortsett å delta.
Forelesningene kan ha litt mer oppgaveregning. Det kommer ikke til å bli mye mer, men noe.
Det er lett å se på øvingene som en målestokk på hva som er pensum, men det er de ikke. De er, som navnet sier, ment for å gi øvelse i en del av stoffet. Vi kunne godt gitt mer, men da hadde dere ikke hatt tid til alle de andre viktige tingene, som å arbeide med bok og forelesningsnotater. Fremtidige øvinger kommer til å ta med noen flere "anbefalte" oppgaver for å få med litt mer utfordringer og dekke litt mer av pensum. Det betyr ikke at disse heller vil definere pensum, men de vil dekke mer.
Dere er stort sett (veldig) godt fornøyd med veiledningen. Det er et par småting. Marius tar opp disse med assistentene.
Det er veldig store variasjoner i bakgrunn, ferdigheter, ønsker og holdninger, men opplegget treffer relativt bra. Det betyr ikke at det ikke kan bli bedre, spesielt for den enkelte, men da må dere selv ta ansvar for å si i fra. Bruk for eksempel treffetiden eller pausen i forelesningene.
Når dere blir bedt om å forklare med ord er det ikke meningen at dere skal skrive en lang stil, men at det skal komme frem tydelig hva dere har gjort og hvorfor. Det kan godt henvises til regning og/eller figurer!