MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Semesterprøve

Dato, tid og sted
Semesterprøven gjennomføres tirsdag 11/3 15:15-16:30 i auditorium F1.
Møt opp i god tid slik at vi får delt ut oppgavene og sjekket semesterkort og ID.
Generelt
Semesterprøven teller kun positivt, og da 20% av den endelige karakteren. Dette betyr at hvis du gjør det bedre på semesterprøven enn på eksamen, vil resultatet fra semesterprøven bli veid inn. Hvis du gjør det bedre på eksamen enn semesterprøven teller eksamen 100%. Det samme skjer dersom du ikke tar semesterprøven.
Du må ha med gyldig semesterkort og studentbevis.
Trenger du spesiell tilrettelegging må du ta kontakt med Ingrid Ofstad Dahl på kontoret snarest. Epost: Ingrid.Ofstad.Dahl@math.ntnu.no
Pensum
Pensum er det vi har gått gjennom før tiltaksukene. Det vil si 3.2-3.3 (med notat), 4.8, 8.1-8.6, 9.1-9.3, 11.6 og øvingsoppgaver.
Oppgaven
Oppgaven, fasit og kommentarer er lagt ut sammen med gamle eksamener.
Resultater
Nedenfor er resultatene fra semesterprøven. Noen få leverte før det ble opplyst om trykkfeilene i oppgave 7. Poengsummen som er oppgitt her er ikke korrigert for dette, men det vil bli tatt hensyn til ved endelig karaktersetting.
Litt statistikk
Gjennomsnitts poengsum var 10,7/20
19% fikk 16/20 eller bedre
37% fikk 12/20 eller bedre
77% fikk 8/20 eller bedre
Studentnr og poeng (av 20)	Studentnr og poeng (av 20)
458281	11			698249	20
667114	11			698253	10
681851	11			698259	12
682573	2			698260	11
685003	5			698261	20
685235	11			698994	8
685973	8			699000	12
687732	10			699002	10
689388	9			699003	6
689988	10			699004	16
690366	9			699005	16
690373	6			699006	16
690672	9			699008	16
690721	15			699009	10
690852	11			699014	13
691031	4			699015	8
691226	8			699016	10
691238	11			699020	11
691472	14			699022	4
691481	10			699023	7
691486	6			699027	18
691488	2			699043	12
691493	18			699048	16
691567	18			699054	4
692550	13			699055	12
693901	10			699057	20
696576	4			699058	16
696689	12			699059	14
697637	11			699063	8
698232	16			699064	8
698233	6			699066	9
698237	6			699071	6
698238	20			699074	11
698240	20			699078	2
698241	6			699079	9
698242	11			699080	6
698245	12			699084	13
698246	13			699107	11
698247	9			699117	6
698248	12