MA2501 Numeriske metoder, våren 2006

delestrek

Siste nytt — omvendt kronologisk rekkefølge

23. juni 2006

Sluttresultatene (dvs. oppsummerte karakterer for hjemmeøvingene og årets ordinære eksamen) er nå lagt ut på en egen side. Disse resultatene vil komme i offisielle kanaler over helgen.

12. juni 2006

Oppgavetekst og et løsningsforslag til årets ordinære eksamen er nå lagt ut på eksamenssiden. Løsningsforslaget er noe mer detaljert enn det jeg forventer i en studentbesvarelse og jeg har spesielt tatt med mer forklarende tekst enn det som strengt tatt er nødvendig. Hovedpunktene er imidlertid viktige å forstå.

Eldre meldinger

Eldre meldinger er samlet på en egen side. Dette for å ikke forbruke for mye plass til meldinger som ikke lenger har nyhetens interesse.

Kursbeskrivelse

Emnet tar sikte på å gi en innføring i grunnleggende numeriske algoritmer og begreper. Målet med kurset er å gjøre studentene i stand til selv å utvikle, implementere og analysere enkle algoritmer. Et sekundært siktemål er å gjøre studentene i stand til å sette seg inn i bruk av og bakgrunn for algoritmer som er implementert i standard numerisk programvare. Programmeringsspråket MATLAB vil bli benyttet i kurset.

Emnet bygger på analyseemnene MA1101, MA1102, MA1103 og MA2104 samt lineær-algebraemnene MA1201 og MA1202.

Praktisk faginformsjon

Mer utførlig faginformasjon er tilgjengelig på en egen side. Se også eksamenssiden for spesifikk informasjon om eksamen.

Øvinger

Øvingene i kurset er på en egen øvingsside. Merk at det bare er de to hjemmeøvingene som er obligatoriske. De øvrige øvingene er helt frivillige og skal ikke leveres inn. Jeg anbefaler likevel at dere gjør så mye som mulig på hver øving fordi praktisk trening med stoffet er viktig for læringen.

Fremdriftsplan

Jeg vil forsøke å opprettholde og oppdatere en fremdriftsplan for kurset etterhvert som tiden går.

Ekstra notater

Ekstra notater til støtte i undervisningen er lagt ut på en egen notatside.

delestrek
Redaktør:    Kontaktadresse: Bård Skaflestad    Sist oppdatert: 2007-01-10