==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA 4110 Matematikk 3
for studieprogrammene
Ingeniørvitenskap og IKT, Kjemi og bioteknologi, Materialteknologi.
Høsten 2004

Beskjeder:

Velkommen til hjemmesiden for TMA4110 Matematikk 3!

17. november:
Øving 13:
Øving 13 er frivillig, og de som bare har 7 godkjente av de 12 første kan levere øvingen til overstud.ass eller faglærer i løpet av matematikklabbene i neste uke. Det er ingen veiledning. Løsningforslag legges ut på torsdag 25. november.

Matematikklaboratoriet:
Dette går som vanlig tirsdag og onsdag fra kl. 16:15-18 på rom 1329 i Sentralbygg II.

Regning av eksamensoppgaver:
Siste vårs eksamen på onsdag 24. november og det fortsetter med eksamen desember 2003 på fredag 26. november etter følgende plan:
Eirik Spets: I aud. F1 8:15-10
Dag Madsen: I aud. S8 12:15-14
Harald Krogstad: I aud. S2 13:15-15

Spørretime for alle grupper:
Mandag 29. november kl. 09:15-11:00 i aud. S2.

11. oktober:
Løsning til midtsemesterprøven vil legges ut i morgen. Sjekking av besvarelser vil utføres på onsdag, og resultatet vil deretter bli lagt ut på websiden.
Konteprøve (kun for de med gyldig grunn) arrangeres i S2 tirsdag 19. oktober kl. 19 - 21. Det er ikke mulig å ta konteprøve hvis besvarelse er levert i dag.

7. oktober:
Har du rett på ekstra tid ved MSP?
Dokumenter dette ved registreringen. Du har da to opsjoner:
1) Still opp og fortsett arbeidet inntil 15min ekstra, eller så lenge det er praktisk mulig (kan bli mindre enn 15. minutter!)
2) Gi oss beskjed (ev. pr. e-post), og ta prøven på konten som arrangeres tirsdag 19. (se Websiden).

4. oktober:

 • Les alt om Midtsemesterprøven, spesielt når den er og hvilket rom du skal gå til! Møt i god tid!
 • Les også Veiledningen! Du er selv ansvarlig for korrekt utfylling.
 • Det er ikke adgang til å konte hvis resultatet ble dårlig!
 • Midtsemesterprøven er ikke obligatorisk, men teller 20% til eksamen.
 • English-speaking students: The test is given in Norwegian and English. If you have problems understanding "Veiledningen" (already out below: "hjemmeside for midtsemesterprøven", "Årets infoark"), ask fellow students or any of the lecturers or the assistants.

27. september: Foreløpig pensumliste er lagt ut.

2. september: Se info om matematikklab og midtsemesterprøve nedenfor!Faglærer: Eirik Spets, epost: eirik.spets@iaf.hist.no.
Treffetid: Matematikklab.

Overstudasser: Einar Bernt Glomnes, epost: glomnes@stud.ntnu.no
Treffetid: Matematikklab.

Anders Pederstad, epost: anderped@stud.ntnu.no
Treffetid: Matematikklab.

Forelesninger: Mandag    10.15 - 12.00  S2.
Onsdag     8.15 - 10.00   S2.
Foreløpig framdriftsplan
Øvinger: Oversikt over øvinger og løsningsforslag
Gruppeinndeling
Skjekk din status
Generell informasjon.
Aktivitetsuke: 4. - 8. oktober.
Midtsemesterprøve: Flervalgprøve. Separate prøver for de ulike parallellene. Avholdes i de ordinære forelesningstidene mandag 11. oktober. Netto tid for selve prøven er 90 minutter.
Studentene skal fordeles på flere rom. Nærmere informasjon om dette vil følge senere.
Teller 20% av den endelige karakteren (ikke avlagt midtsemesterprøve gir 0 poeng i stuttvurderingen).
Det blir arrangert en felles "kont" på kveldstid tirsdag 19. oktober kl. 1915-2100. Vanlige eksamensregler gjelder for adgang til "konten", men det er ikke adgang til å ta både ordinær prøve og "kont".
Siste vårs prøve, MidtSemVåren2004 , vil bli gjennomgått i midtsemesteruka: Onsdag 08:15-10:00 i aud. S2 og torsdag 15:15-17:00 i aud. R1 (NB: Bygg og miljøteknikk går også på en av disse!)

Se også egen hjemmeside for midtsemesterprøven. Her vil det komme oppdatert innformasjon om romfordeling og etterhvert løsninger og resultater.

Matematikklab: Etter mønster fra Matematikk 1 og 2 har vi satt opp en felles åpen matematikklab på rom 1329 (inngang gjennom rom 1336) i Sentralbygg II på tirsdag og onsdag kl. 16:15-18. Overstudasser og forelesere vil være til stede.
Referansegruppe: Ingeniørvitenskap og IKT: Mette Eltvik, mettee@stud.ntnu.no
Kjemi og bioteknologi: Arne Johansen, arnemagn@stud.ntnu.no
Materialteknologi: Mario Søfferud, sofferud@stud.ntnu.no
Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999. ISBN 0-471-33328-X
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra. ISBN 0-13-258245-7. (Alle utgaver er likeverdige)
 • Pensum: Endelig pensumliste høsten 2004.
  Eksamen: 30. november 2004, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Diverse:
 • Eksamenshefte (pdf, ps)
 • Gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • Interessante og relevante sider på nett.
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk.
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Harald E. Krogstad    Last modified: Mon Aug 09 12:00 MET 2004