TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT og MTPROD - beskjeder

Fellesbeskjeder:
14.08. Kontinuasjonseksamen 14. august 2008:

03.01. Sensuren er nå ferdig, og karakterene er tilgjengelige på studweb. Det ble 8,9 % stryk og følgende karakterfordeling:

A: 6,8 %   B: 16,5 %   C: 45,2 %   D: 20,0 %   E: 11,4 %
Les retningslinjer for bedømmelsen før du eventuelt ber om begrunnelse eller klager på karakteren.

03.12. Eksamen 3. desember 2007:

Beskjeder fra faglærer:
10.10 Det var ingen feil i løsningsforslag til semesterprøven. Riktig svaret til oppgave 1 er C, se kommentarer i ny versjonen av løsningsforslaget.
23.08. Lysark fra forelesningene finnes under "Lysark" i menyen til venstre.