TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Gruppeinndeling

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram:
MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT og MTPROD
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene:
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen listene, er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen.
MTDESIG: Mandag 12:15 - 14:00
Gruppe 13: Rom 136 - Produktdesignbygget, øvingslærer: Steffen Gabrielsen
MTIØT: Mandag 10:15 - 12:00
Gruppe 14: Rom MA24, øvingslærer: Ola Hoven
Gruppe 15: Rom R54, øvingslærer: Agnar Ask Ellingsen
MTMART: Fredag 10:15 - 12:00
Gruppe 16: Rom K24, øvingslærer: Joakim Kvåle
Gruppe 17: Rom K26, øvingslærer: Øystein Tråsdahl
Gruppe 18: Rom K27, øvingslærer: Otto R. Halvorsen
MTMT: Onsdag 10:15 - 12:00
Gruppe 19: Rom B21, øvingslærer: Mario Søfferud
MTPROD: Torsdag 12:15 - 14:00
Gruppe 20: Rom R50, øvingslærer: Elisabeth Orskaug
Gruppe 21: Rom R51, øvingslærer: Gunstein Skomedal
Gruppe 22: Rom R52, øvingslærer: Hilde Sæther
Gruppe 23: Rom R53, øvingslærer: Audun Ueland