TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Tempoplan

Følgende gjelder med mindre det blir sagt noe annet:
Uke 34: Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunksjon [Kreyszig: 13.1, 13.2 og side 57-58]
Uke 35: Generelle egenskaper til lineære ligninger, homogene ligninger av 2.orden, svingeligningen (frie svigninger) [Kreyszig: 2.1, 2.2 og 2.4]
Uke 36: Euler-Cauchy-ligningen, eksistens og entydighet, Wronskideterminanten, inhomogene ligninger [Kreyszig: 2.51, 2.6 og 2.7]
Uke 37: Ubestemte koeffisienters metode, svingninger og resonans, metoden med variasjon av parametre [Kreyszig: 2.7, 2.8 og 2.10]
Uke 38: Lineære ligningssystemer, Gausseliminasjon, matriser [Edwards og Penney: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4]
Uke 39: Matriseregning (fortsettelse), inverse matriser [Edwards og Penney: 1.4, 1.5]
Uke 40: Determinanter [Edwards og Penney: 2.1, 2.21, 2.3, 2.4]
Uke 41: Semesterprøve (i første forelesning). Vektorrom2 og underrom [Edwards og Penney: 4.1]
Uke 42: Lineære kombinasjoner og lineær uavhengighet, basis for vektorrom [Edwards og Penney: 4.2, 4.3]
Uke 43: Rad og kolonnerom, ortogonale vektorer [Edwards og Penney: 4.4, 5.1]
Uke 44: Minste kvadraters metode, Gram-Schmidts algoritme [Edwards og Penney: 5.2, 5.4]
Uke 45: Egenvektorer og egenverdier, diagonalisering, potenser av matriser [Edwards og Penney: 6.1, 6.2, 6.31]
Uke 46: Systemer av differensialligninger [Kreyszig: 4.0, 4.1, 4.21 og 4.31], symmetriske matriser [Edwards og Penney: 6.41]
Uke 47: Kvadratiske former og kjeglesnitt [Edwards og Penney: 8.1], repetisjon
Merknader:
1: Ikke hele avsnittet er pensum. Se pensumlisten for nærmere informasjon.
2: Vektorer i planet og rommet (Edwards og Penney kapittel 3) regnes i hovedsak som kjent.