TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Anbefalte ekstraoppgaver

Generelt:
Her finner du anbefalte ekstraoppgaver tilhørende øvingsoppgavene. De er verken mer eller mindre eksamensrelevant enn øvingsoppgavene, de er simpelthen oppgaver du kan øve deg på.
Ekstraoppgaver: