TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Øvinger

Generelt:
For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12. Alle studieprogrammene leverer i Lavblokk nord, 3. etasje (lavblokken tilhørende Sentralbygg II). Ny øving og løsningsforslaget til forrige ukes øving legges ut hver mandag kl. 14. De forskjellige studieprogrammene har forskjellige veiledningstider for øvingene. Se menyen til venstre.
Innleveringsfrister:
Øvingene skal leveres inn dagen etter veiledning kl. 14:00 (med mindre man har veiledning på fredag, da leveres øvingene inn påfølgende mandag kl. 12:00), hvis ikke annet er oppgitt. For de enkelte studieprogrammene betyr dette:
MTBYGG og MTMART: Mandag kl. 12:00
MTDESIG, MTIØT og MTMT: Tirsdag kl. 14:00
MTGEOP og MTING: Onsdag kl. 14:00
MTPROD: Fredag kl. 14:00
Status godkjente øvinger:
MTBYGG, MTGEOP og MTING
MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTMT og MTPROD
Øvingsoppgaver: