TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2007

Eksamen

Dato, tid og sted:
Eksamen avholdes 3. desember, kl. 09:00 - 13:00, hvilke lokaler som skal benyttes blir tilgjengelig via Studentweb i løpet av semesteret.
Tillatte hjelpemidler:
Bestemt enkel kalkulator (HP30S) og Rottmanns Matematiske formelsamling.
For å kunne ta eksamen:
Må du melde deg opp via Studentweb (oppmeldingsfrist: 15. september) og ha godkjent øvingsopplegg (det vil si, du må ha minst 8 av 12 godkjente øvinger).