TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Diverse

Notater:
Notat om ubestemte koeffisienters metode med tilhørende bevis.
Skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode.
Eksterne sider:
E-læringsmoduler