TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

MTBYGG, MTING, MTPETR, MTTEKGEO - lysark

Dato Lysark Beskrivelse
17. september Lysark 1 Lineære ligningssystemer; Gausseliminasjon; Echelonform
18. september Lysark 2 Redusert echelonform; Homogene systemer; Matriseoperasjoner; Inverse matriser