TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Semesterprøvene 6. og 8. oktober:
Dato Oppgaveark Løsningsforslag
06. okt. 2009 oppgaver løsningsforslag
08. okt. 2009 oppgaver løsningsforslag
NB! Oppg. 4 på prøven 8. oktober blir ikke tellende pga. feil i oppgaveteksten.
Resultater:
Resultater og statistikk for høsten 2009 ligger her.
Tid og sted:
Semesterprøven avholdes første forelesningsøkt i uke 41.
 • Tirsdag 6. oktober kl. 14:15 - 15:45 for MTDESIG, MTIØT, MTMART, MTPROD.
  AuditoriumEtternavn
  R1A-Jn
  R7Jo-Sh
  R8Si-Å
  B3Utvidet tid (+30 min.)

 • Torsdag 8. oktober kl. 12:15 - 13:45 for MTBYGG, MTING, MTPETR, MTMT, MTTEKGEO.
  AuditoriumEtternavn
  R1A-Kn
  R2Ko-Sj
  R5Sk-Å
  B3Utvidet tid (+30 min.)

De som tar opp faget eller som tilhører andre linjer kan selv velge hvilket tidspunkt som passer, men gå til det auditoriet som etternavnet ditt tilsier (se tabellen over).
Pensum:
Til og med det som er forelest i uke 40, se tempoplan.
Tillatte hjelpemidler:
Enkel kalkulator (HP30S og/eller Citizen SR-270X), samt Rottmanns Matematisk formelsamling.
Generelt:
Semesterprøven er 20 % av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning.
Ordinær tid på semesterprøven vil være 90 minutter. De som har krav på ekstra tilretteleggning og/eller tid bes ta kontakt med faglærer senest én uke før semesterprøven.

Husk studiebevis og semesterkort, og blå eller sort penn. Fordi svararkene skal leses elektronisk, er det ikke tillatt å skrive med blyant. Se også instruksjoner for semesterprøven, og et eksempel på hvordan svararkene blir seende ut.
Hva skjer dersom du ikke møter:
Semesterprøven teller kun i positiv retning. Det vil derfor ikke bli arrangert en utsatt prøve. Hvis du ikke møter til semesterprøven vil ordinær eksamen telle 100%.
Tidligere semesterprøver:
Dato Oppgaveark Løsningsforslag
03. mars 2009 oppgaver løsningsforslag
02. mars 2009 oppgaver løsningsforslag
07. okt. 2008 oppgaver løsningsforslag
06. okt. 2008 oppgaver løsningsforslag
07. mars 2008 oppgaver løsningsforslag
09. okt. 2007 oppgaver løsningsforslag
10. okt. 2007 oppgaver løsningsforslag
12. mars 2007 oppgaver (Brukes i øvingene)
13. mars 2007 oppgaver (Brukes i øvingene)
10. okt. 2006 oppgaver (Brukes i øvingene)
15. mars 2006 oppgaver (Brukes i øvingene)
13. mars 2006 oppgaver (Brukes i øvingene)