TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Tempoplan

Følgende gjelder med mindre det blir sagt noe annet:
Uke Tema Referanse
34 Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunksjon Kreyszig 13.1, 13.2 og side 57-58
35 Generelle egenskaper til lineære ligninger, homogene ligninger av 2. orden svingeligningen (frie svigninger) Kreyszig 2.1, 2.2, 2.4
36 Euler-Cauchyligningen, eksistens og entydighet, Wronskideterminanten, inhomogene ligninger Kreyszig 2.51, 2.6, 2.7
37 Ubestemte koeffisienters metode, svingninger og resonans, metoden med variasjon av parametre Kreyszig: 2.7, 2.8, 2.10
38 Lineære ligningssystemer, Gausseliminasjon, matriser Edwards og Penney: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
39 Matriseregning (fortsettelse), inverse matriser Edwards og Penney: 1.4, 1.5
40 Determinanter Edwards og Penney: 2.1, 2.21, 2.3, 2.4
41 Vektorrom2 og underrom, lineære kombinasjoner og lineær uavhengighet
Semesterprøve
Edwards og Penney: 4.1, 4.2
42 Basis for vektorrom, rad- og kolonnerom Edwards og Penney: 4.3, 4.4
43 Ortogonale vektorer, ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode Edwards og Penney: 5.1, 5.2
44 Ortogonale basiser og Gram-Schmidts algoritme, egenvektorer og egenverdier Edwards og Penney: 5.4, 6.1
45 Diagonalisering, potenser av matriser, systemer av differensialligninger Edwards og Penney: 6.2, 6.31,
Kreyszig: 4.0, 4.1, 4.21, 4.31
46 Symmetriske matriser og ortogonale egenvektorer, kvadratiske former og kjeglesnitt, repetisjon Edwards og Penney: 6.4, 8.1
47 Repetisjon
Merknader:
1 Ikke hele avsnittet er pensum. Se pensumlisten for nærmere informasjon.
2 Vektorer i planet og rommet (Edwards og Penney kapittel 3) regnes i hovedsak som kjent.