TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Øvingsoppgaver

Generelt:
For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12. Alle studieprogrammene leverer i Lavblokk nord, 3. etasje (lavblokken tilhørende Sentralbygg II). Ny øving og løsningsforslaget til forrige ukes øving legges ut hver mandag kl. 14. De forskjellige studieprogrammene har forskjellige veiledningstider for øvingene.

De som har øvingsopplegget i TMA4110/TMA4115 godkjent fra tidligere semester trenger ikke levere øvingene på nytt. Administrasjonen har oversikt over alle med tidligere godkjent øvingsopplegg. Det er derfor ikke nødvendig å gi beskjed om at du har gjennomført øvingsopplegget tidligere.
Innleveringsfrister:
Øvingene skal leveres inn kl. 14:00 dagen etter veiledning hvis ikke annet er oppgitt.
MTBYGG har innleveringsfrist påfølgende onsdag kl. 14 etter veiledning.
Status godkjente øvinger:
MTBYGG, MTING, MTPETR, MTTEKGEO
Øvingsoppgaver:
Veiledningsuke Oppgaver Løsningsforslag
35Øving 1 Løsningsforlag 1
36Øving 2 Løsningsforlag 2
37Øving 3 Løsningsforlag 3
38Øving 4 Løsningsforlag 4
39Øving 5 Løsningsforlag 5
40Øving 6 Løsningsforlag 6
41Øving 7 Løsningsforlag 7
42Øving 8 Løsningsforlag 8
43Øving 9 Løsningsforlag 9
44Øving 10 Løsningsforlag 10
45Øving 11 Løsningsforlag 11
46Øving 12 Løsningsforlag 12
47Øving 13 Løsningsforlag 13