TMA4110 Matematikk 3 - høsten 2009

Gruppeinndeling

Gruppeinndeling fordelt på studieprogram:
MTBYGG, MTING, MTPETR, MTTEKGEO
Hva gjør jeg dersom jeg ikke står på noen av listene?
Dersom du ikke finner navnet ditt på noen av listene er det bare å møte opp på en vilkårlig gruppe tilhørende ditt studieprogram for så å gi beskjed til studentassistenten om at du er ny på gruppen.

Hva om jeg har øvingsopplegget godkjent fra et tidligere semester?
De som har øvingsopplegget i TMA4110/TMA4115 godkjent fra tidligere semester trenger ikke levere øvingene på nytt. Administrasjonen har oversikt over alle med tidligere godkjent øvingsopplegg. Det er derfor ikke nødvendig å gi beskjed om at du har gjennomført øvingsopplegget tidligere.

Øvingsrom og studentassistenter:
Gruppe Linje Øvingstidspunkt Rom Studentassistent
Gruppe 1 MTBYGG Mandag 12:15-14:00 B23 Jens Birkevold
Gruppe 12 MTBYGG Mandag 12:15-14:00 KJL23 Kristoffer Stensen
Gruppe 13 MTBYGG Mandag 12:15-14:00 KJL22 Håvard Abusdal
Gruppe 14 MTBYGG Mandag 12:15-14:00 KJL21 Håkon Strømme
Gruppe 15 MTBYGG Mandag 12:15-14:00 B22 Svein Astad
Gruppe 16 MTBYGG Mandag 12:15-14:00 B21 Kristian Astad
Gruppe 4 MTING Onsdag 12:15-14:00 R20 Rebecca Williams
Gruppe 17 MTING Onsdag 12:15-14:00 S24* Ørjan Fredheim
Gruppe 18 MTPETR Tirsdag 12:15-14:00 S24* Jørgen Alsgaard
Gruppe 19 MTPETR Tirsdag 12:15-14:00 KJL23 Vidar Aunan
Gruppe 20 MTPETR Tirsdag 12:15-14:00 B23 Ørjan Fredriksen
Gruppe 21 MTTEKGEO Tirsdag 12:15-14:00 S23* Arnkjell Løkke
Merknader:
*Grupperommene S23 (260A) og S24 (260B) befinner seg i 2. etg. i Sentralbygg II.