==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA4115 - Matematikk 3 for MTFYMA.
Våren 2005

Beskjeder: 11.08 Eksamen 11. agust 2005:
 • Oppgavene: pdf
 • Løsningsforslag: pdf

08.06 Eksamen 8. juni 2005:

 • Oppgavene: pdf
 • Løsningsforslag: pdf
God sommer!

06.06 Mattelab i forbindelse med eksamen:

 • Mandag 6. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Tirsdag 7. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.

  19.05 Løsningsforslaget til øving 13 er nå tilgjengelig.

  09.05 I forbindelse med eksamen 8. juni vil det bli gjennomført mattelab på følgende tidspunkter:

 • Mandag 6. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Tirsdag 7. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.

  21.04 Løsningsforslagene til tidligere eksamensoppgaver er nå lagt ut. Løsningsforslaget til eksamen i TMA4115 våren 2004 og løsningsforslaget til eksamen i TMA4110 november 2004 legges ut henholdsvis 11.05 og 01.06. • Faglærer: Kari Hag, 534, Sentralbygg II
  Epost: kari.hag(at)math.ntnu.no
  Treffetid: Etter avtale

  Midlertidig foreleser: Harald Kittang, rom 902, Sentralbygg II
  Epost: haraldki(at)math.ntnu.no
  Treffetid: Mattelaben for matte 2, torsdag 16-18 på rom R55 eller R56.

  Dagboka: Tidligere oppføringer i dagboka

  29.03

  Overstudass: Morten Amdal, 412, Kjelhuset
  Epost: mortenam(at)stud.ntnu.no

  Marius Thaule, 393C, Nordre lavblokk, Sentralbygg II
  Epost: mariusth(at)math.ntnu.no

  Forelesninger:
  Tirsdag   10.15-12.00   R5
  Torsdag   08.15-10.00   R5
  Framdriftsplan
  Øvinger:

  Tidspunkt
  MTFYMA   Tirsdag 08.15-10.00  

 • Generelle opplysninger og frister.
 • Gruppeinndeling.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Tiltaksukene:
 • Ingen ordinær undervisning, dvs. hverken forelesninger eller øvinger, men det vil bli gjennomført en egen mattelab. (Mer informasjon under punktet mattelab.)
 • "Første forelesning" i uke 10 blir benyttet til repetisjonstime med gjennomgang av fjorårets midtsemesterprøve, dvs. midtsemesterprøven våren 2004.
 • Semesterprøve: Tirsdag 15.mars. Tidspunkt 8-10, romanvisning kommer senere. Teller 20% av den endelige karakteren. Prøven vil være en skriftlig flervalgsoppgave.

  Du finner nærmere informasjon her.
  Mattelab: Mattelab i forbindelse med eksamen:
 • Mandag 6. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Tirsdag 7. juni: kl. 10-14 i R55 og R56.
 • Referansegruppe: Oversikt over referansegruppen finner du her.
  Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra.
 • Alternative lærebøker:
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems.
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra.
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications .
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: 8. juni 2005, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver.
 • Eksamensheftet (pdf, ps).
 • ELAquiz (pdf, ps) med fasit (pdf, ps).
 • En skjematisk fremstilling av de ubestemte koeffisienters metode.
 • Eulers metode (Matlabeksempler).
 • Frivillig PIDstop-øving.
 • Gamle eksamensoppgaver og fasit.
 • Matematikkens historie.
 • Månedens matematiske nøtt.
 • Notat om 2. ordens diff. lign. med et tilhørende bevis.
 • Notat om optimal støtdemping. (Fra matematikk 3 høsten 2004.)
 • Notat om projeksjonssatsen (ikke pensum).
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Marius Thaule    Last modified: Fri May 6 00:54:39 MEST 2005