TMA4115 Matematikk 3 - våren 2009

MTEL, MTENERG, MTTK og MTIØT-EM - beskjeder

Fellesbeskjeder:
14.08. Kontinuasjonseksamen 12. august 2009:
26.06. Sensuren er nå klar, med følgende resultat: Stryk 15,9%. Av de som bestod ble karakterfordelingen:
A: 12,5% B: 13,7% C: 41,0% D: 19,0% E: 13,8%
Beskjeder fra faglærer:
25.05. Onsdag 27.05 kl 1315-15 i aud S5 blir det en gjennomgang av gamle eksamensoppgaver:
Desember 2008, oppg 5-7.
Mai 2007, utvalgte oppgaver, men kom gjerne med forslag.
24.04. Mandag 27.04 blir siste ordinære forelesning. Da vil jeg gjennomgå: EKSAMEN I TMA4110 MATEMATIKK 3 Torsdag 4. desember 2008.
14.04. Uke 16 og 17: Dag Wessel-Berg foreleser.
26.03. Oppsummering av kap 5 i Edwards & Penney.
16.03. Oppsummering av kap 4 i Edwards & Penney.
09.02. Oppsummering av kap 2 i Kreyzig. Se også notat.
09.02. Her er en lenke til filmen om Tacoma Bridge.
02.02. MTIØT-EM er delt opp i 2 øvingsgrupper: Gruppe 31: etternavn A-K, Gruppe 32: etternavn L-Å.
26.01. Referansegruppe er nå komplett.
29.12. Preben Gråberg Nes foreleser den første uken. Første forelesningdag er mandag 12. januar kl. 12:15 - 14:00 i R1.