==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for matematiske fag

Tidligere eksamensoppgaver

Her finnes eksamensoppgaver og løsningsforslag for Matematikk 4K (TMA4120 og SIF5012).

Eksamen Oppgaver
Løsningsforslag
SIF5012, des. 1999 ps pdf ps pdf
SIF5012, aug 2000 ps pdf ps pdf
SIF5012, des. 2000 ps pdf ps pdf
SIF5012, aug. 2001 ps pdf ps pdf
SIF5012, des 2001 ps pdf ps pdf
SIF5012, aug. 2002 ps pdf ps pdf
SIF5012, des. 2002 ps pdf ps pdf
SIF5012, aug 2003 ps pdf ps pdf
TMA4120, midterm, okt. 2003 - pdf - pdf
TMA4120, des. 2003 - pdf - pdf
TMA4120, midterm, okt. 2004 ps pdf ps pdf
TMA4120, des. 2004 ps pdf pdf pdf

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Simen Ellingsen, overstud.ass.    Oppdatert: 08.06.2005 08:22