TMA4265 Stokastiske metoder

TMA4250 Romlig statistikk

Våren 2006


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Gamle eksamener
* Pensum
* Referansegruppe
* Relatert litterartur
* Øvinger

Faginformasjon

 • Faglærere:
 • Øvingslærer:
 • Timeplan:
  • Forelesninger/Øvinger:
   • Som oftest:
   • Tirsdager 12.15-14.00 i rom 546 Sentralbygg II.
   • Fredager 08.15-10.00 i rom 546 Sentralbygg II.
   • men av og til:
   • Torsdager 10.15-12.00 i rom 546 Sentralbygg II.

 • Organisering: Emnet består av tre bolker. Hver bolk vil først bli behandlet på forelesning, i slutten av hver forelesningsbolk vil det bli gitt ut en dataøving som skal utføres i ukene deretter.

 • Læremateriell: Pensum vil primært bli hentet fra kopier av artikler og lignende.

 • Evaluering:
  • Øvinger: Godkjenning av alle tre øvinger kreves, og en selvvalgt, bearbeidet øving teller 30% av karakteren.
  • Eksamen: mandag 22.mai 2006 avsluttende eksamen, enten som 4 timer skriftelig eller muntlig. Avsluttende eksamen teller 70% av karakteren.
  • Hjelpemidler:
   • Tabeller og formler i statistikk, Tapir forlag.
   • Bestemt, enkel kalkulator HP30S.
   • Ett gult A5-ark med IMF-stempel (deles ut av faglærer) med egne håndskrevne formler og notater.