Tidligere eksamenssett i "Romlig statistikk":
 
Eksamen Norsk Engelsk Løsningsskisse
2016 pdf pdf pdf
2015 pdf nyn-pdf pdf pdf
2014 pdf pdf pdf
2013 pdf pdf pdf
2012 muntlig oral xxx
2011 pdf pdf pdf
2010 pdf pdf pdf
2009 pdf - pdf
2008 pdf - pdf
2007 pdf - pdf
2006 pdf - pdf
2005 pdf - pdf
2004 pdf pdf pdf
2003 - - -
2002 pdf pdf pdf
2001 pdf - pdf
2000 pdf pdf pdf
1999 pdf - pdf
1998 pdf - pdf
1997 pdf - pdf