TMA4265 Stokastiske prosesser

TMA4250 Romlig statistikk

Våren 2006


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Gamle eksamener
* Pensum
* Referansegruppe
* Relatert litterartur
* Øvinger

Referansegruppe:

  • Hele klassen vil være referansegruppe i emnet.