TMA4265 Stokastiske prosesser

TMA4250 Romlig statistikk

Våren 2006


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Gamle eksamener
* Pensum
* Referansegruppe
* Relatert litterartur
* Øvinger

Øvinger

 • Det er tre obligatoriske øvinger. Øvingsoppgavene blir lagt ut her før siste forelesning i tilsvarende bolk.

 • Øvingene kan gjøres enkeltvis eller i grupper på to studenter. Dere velger selv hvem dere eventuelt vil jobbe sammen med.

 • Øvingene kan dere gjøre på egne maskiner eller på IMFs datasaler.

 • Øvingene er lagt opp ved tanke på å benytte programpakken R. Dersom dere finner det mer praktisk å benytte andre program til deler eller hele øvingene er det helt greitt. Noen av oppgavene kan for eksempel også gjøres i Matlab.

 • Besvarelsen skal vise at du har forstått hva du gjør. Relevante plott og relevant programkode skal legges ved. Besvarelsen skal leveres inn med navn og uten studentnummer. Dere får tilbake besvarelsen med kommentarer på.

 • En selvvalgt, bearbeidet øving leveres mandag 22.mai 2006 før kl 1500 i Henning Omre's posthylle på IMF-kontoret i 7.etasje i S II. Denne teller 30% av karakteren. Studentene skal levere en bearbeidet øving hver merket med studentnummer, men ikke med navn.

 • Besvarelsene sendes elektronisk til øvinglærer eller leveres i hennes/hans posthylle på IMF-kontoret i 7.etasje i S II.

 • Oppgavetekst:

  Øving nr. Oppgavetekst Datafiler Innleveringsfrist
  1
  pdf topo.dat
  27.februar
  kl 1500
  2
  pdf cells.dat
  redwood.dat
  pines.dat
  27.mars
  kl 1500
  3
  pdf seismic.dat
  complit.dat
  8.mai
  kl 1500

 • Øvingslærer er tilgjengelig på Nullrommet Tirsdager 1615-1700 og Fredager 1015-1100. Hun/han kan også kontaktes på andre tidspunkter, men da er sannsynligheten for å treffe hun/han på kontoret noe lavere.