TMA4265 Stokastiske metoder

TMA4250 Romlig statistikk

Våren 2006


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Gamle eksamener
* Pensum
* Referansegruppe
* Relatert litterartur
* Øvinger

Forelesningsplan  Uke Forelesning/Øving Tema
  2 - Foreleser bortreist
  3 F Continuous Random Fields
  4 F Continuous Random Fields
  5 F Continuous Random Fields
  6 F Continuous Random Fields
  7 Ø Continuous Random Fields - øving 1
  8 Ø Continuous Random Fields - øving 1
  9 F Event Random Fields
  10 F Event Random Fields
  11 - Foreleser bortreist
  12 Ø Event Random Fields - øving 2
  13 Ø Event Random Fields - øving 2
  14 F Mosaic Random Fields
  15 - Påske
  16 F Mosaic Random Fields
  17 Ø Mosaic Random Fields - øving 3
  18 Ø Mosaic Random Fields - øving 3