Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

MA1102 - Grunnkurs i analyse II
våren 2006

Om kurset | Foreleser | Lærebok og pensum | Eksamen | Forelesninger | Øvinger | Øvingsoppgaver

Om kurset:

Emnet bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I. Forelesningen starter med kjeglesnitt og parametriske kurver. Videre omfatter kurset inhomogene 2.ordens differensialligninger, Taylors formel, uendelige rekker, potensrekker, uniform konvergens. Dessuten inngår numeriske aspekter som Newtons metode og Simpsons formel.

 • Løsningsforslag til eksamen.
 • Orakeltimer før eksamen:
  • Tirsdag 23/5, 10-12, Rom 822 SBII.
  • Onsdag 24/5, 10-14, Rom 822 SBII.
  • Fredag 26/5, 12-15, Rom 822 SBII.
  • Mandag 29/5, 10-12, Rom 822 SBII.
  • Onsdag 31/5, 9-15, Aud. R7. NB! Endret rom.
 • Tidligere eksamensoppgaver: vår 2004, vår 2005 og høst 2005.
 • Løsningsforslag: vår 2004, vår 2005 og høst 2005.
 • Resultatene fra midtsemesterprøven finner dere her, både poengskår (maks poeng er 80) og prosent er angitt.
 • EKSAMENSPÅMELDING: Frist 15. februar!!
 • 7,5 studiepoeng
 • Varighet: 1 semester (vår).
 • Forelesninger: 4 timer pr. uke.
 • Regneøvelser: 2 timer pr. uke.
 • Vurderingsgrunnlag: Godkjent obligatorisk øvingsopplegg. Det kreves 5 godkjente øvinger for å få gå opp til eksamen. "Øvinger" i denne sammenheng betyr: 6 korte tester ved starten av øvingstimene annenhver uke/1 hjemmeøving/midtsemesterprøve. Av disse 8 må tilsammen 5 være bestått for å få gå opp til eksamen!!
 • Vurdering: 4 timer, skriftlig vurdering (80%) og skriftlig midtsemesterprøve 20%. Midtsemesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag på den samlede vurderingen. Utsatt prøve kan bli avholdt muntlig.
Foreleser:


Førsteamanuensis Per Hag, rom 938 SB2, perhag@math.ntnu.no

Treffetider: Mandag 11.15-12.00 og fredag 13.00-14.00
Øvingsansvarlig Marte Hatlo, hatlo@math.ntnu.no, kontor 1101 i Sentralbygg II, telefon (735) 91698. Kom gjerne innom eller send en e-post. Det er fint om du skriver "MA1102" i tittelen.
Lærebok R. A. Adams: Calculus. A complete course, Addison, Wesley, Longman, 5. utgave (2002).
Pensum : Fra R. A. Adams, Calculus. A complete course, Addison/Wesley, 5.utgave:
 • Kap. 8: Hele
 • Kap. 3: Seksjonene 3.6, 3.7
 • Kap. 4: Seksjonene 4.6, 4.7, 4.8
 • Kap. 6: Seksjonene 6.6, 6.7
 • Kap. 7: Seksjonene 7.3 (7.2 og 7.4 utgår)
 • Kap. 9: Seksjonene 9.1-9.6 NB!


 • NB! Det tas forbehold om endringer underveis i semesteret.

  Et notat om overgangen fra integralformelen for restleddet til Lagranges restleddsformel finnes her .
  Det finnes et 17. kapittel til Adams, dette kapittelet kan være nyttig da det gir en mer oversiktlig fremstilling av teorien. Dette er IKKE en utvidelse av pensum!! Det som først og fremst er relevant m.h.t. eksamen i MA1102 er avsnittet 17.8 - unntatt "Variation of Parameters". Teorien i 17.7 er nyttig når man skal regne oppgaver fra 17.8. Kapittelet blir delt ut på forelesningen (antagelig på fredag 24/2), men kan også finnes her.
Eksamen/Vurdering: Skriftlig avslutningsprøve: Torsdag 1. juni, kl 9.00-13.00.

Hjelpemiddel ved prøver: Kalkulator HP30S.

Midtsemesteruker: Uke 9 og 10.

Midtsemesterprøve: Mandag 6. mars kl 12.15-14.00 i F1.

Midtsemesterprøven som ble gitt i år finnes her og løsningsforlaget her
Midtsemesterprøven fra 2004 finnes her .
Midtsemesterprøven fra 2005 finnes her .
Pensum til midtsemesterprøven er det som svarer til Øvingene 1 til og med 6.

Forelesninger:
Mandag 12.15-14.00, S4
Fredag 10.15-12.00, R5.
Første forelesning mandag 9. januar kl. 12.15-14.00, S4, Sentralbygg II.
Øvingstimer:

Øvingsundervisningen vil foregå i smågrupper.

 • Mandag 15.15-17.00, R 20, Realfagbygget (Steffen Junge)
 • Onsdag 10.15-12.00, (LUR), Rom 734, 7. et. SBII (NB Testene blir i 13. et. SBII) (Marte P. Hatlo)
 • Onsdag 14.15-16.00, Rom 734, 7. et. SBII (Marte P. Hatlo)
 • Onsdag 16.15-18.00, EL 23 (E404), Elektro (Tore A. Forbregd)
 • Torsdag 14.15-16.00, Seminarrom, 13. et. SBII (T.A. Forbregd, S. Junge)
Påmelding på øvingsgruppe skjer på forelesning.

Øvinger: Øving 1 (uke 3, 16.-20. januar)
 • 8.1 (side 487-488): Oppgavene 1, 3, 5, 11, 13, 17
 • 8.2 (side 494-495): Oppgavene 1, 5, 9, 19
Øving 2 (uke 4, 23.-27. januar)
 • 8.3 (side 499-500): Oppgavene 1, 7, 13, 15
 • 8.4 (side 504): Oppgavene 1, 3, 5, 15, 17
Øving 3 (uke 5, 30. januar-3. februar)
 • 8.2 (side 494-495): Oppgavene 3, 13
 • 8.3 (side 499-500): Oppgavene 5, 11
 • 8.4 (side 504): Oppgavene 7,11
 • Ukens utfordring.
 • NB! Første test blir i begynnelsen av denne ukes øvingstime (ca 20 min). Testen er basert på øving 1 og øving 2.
Øving 4 (uke 6, 6.-10. februar)
 • 8.4 (side 504): Oppgave 23
 • 8.5 (side 511-512): Oppgavene 1, 5, 11, 13, 29
 • 8.6 (side 515): Oppgavene 1, 3, 9
Øving 5 (uke 7, 13. -17. februar)
 • 8.6 (side 515): Oppgavene 11, 13, 15
 • Kap 8, Ch.Pr. (side 517): Oppgave 5
 • 3.6 (side 218): Oppgavene 3, 5, 11
 • NB! Test nr. 2 arrangeres i begynnelsen av denne øvingen.
Øving 6 (uke 8, 20.-24. februar)
 • 3.6 (side 218): Oppgavene 12, 13
 • 3.7 (side 229): Oppgavene 35, 38, 39
 • Ch. Re. Kap 3 (side 231): Oppgave 21
 • 4.6 (side 278): Oppgavene 1, 5, 9, 15
Øving 7 (uke 11, 13.-17. mars)
 • 4.7 (side 284): Oppgavene 5, 9*, 19
 • 4.8 (side 292): Oppgavene 3, 7*, 13, 23
 • 4.9 (side 298): Oppgavene 3, 15*, 17 (Bruk både L'Hopitals regel og Taylors formel på disse tre oppgavene)
 • 6.6 (side 392): Oppgave 3*
 • *-merkede oppgaver gjelder bare LUR-studenter, det betyr at alle skal regne oppgavene, men LUR skal forberede disse spesielt til sin øvingstime.
 • NB! Test nr. 3 arrangeres i begynnelsen av denne øvingen og er basert på øvingene 5 og 6.
Øving 8 (uke 12, 20.-24. mars)
 • Kap 6. Chapter Review (side 405-406): Other Review Exercises 5 og Challenging Problems 1 (Ukens utfordring!)
 • 9.1 (side 526-527): Oppgavene 1, 3, 11, 23
 • 9.2 (side 534): Oppgavene 1, 5, 9, 17
Øving 9 (uke 13, 27.-31. mars)
 • Ch.R. Other Review Exercises (side 405): Oppgave 4
 • 9.1 (side 527): Oppgavene 7, 27, 30, 36
 • 9.2 (side 534): Oppgavene 3, 13, 26, 27, 28, 29
 • 9.3 (side 545): Oppgavene 1, 3, 7
 • NB! Test nr. 4 arrangeres i begynnelsen av denne øvingen og er basert på øvingene 7 og 8.
Øving 10 (uke 14, 3.-7. april)
 • 9.3 (side 545-546): Oppgavene 5, 12, 15, 21, 25, 27, 40
 • 9.4 (side 553): Oppgavene 1, 5, 11, 17
Hjemmeøving
 • Hjemmeøvingen
 • Innlevering uke 16, fredag 21/4, kl 14.00, i boksene i 3 et. i nordre lavblokk.
Øving 11 (uke 17, 24.-28. april)
 • 9.4 (side 553): Oppgavene 7, 13*, 21, 24*, 27
 • 9.5 (side 564-565): Oppgavene 1*, 5, 7, 13*, 23
 • *-merkede oppgaver gjelder bare LUR-studenter, det betyr at alle skal regne oppgavene, men LUR skal forberede disse spesielt til sin øvingstime.
 • NB! Test nr. 5 arrangeres i begynnelsen av denne øvingen og er basert på øvingene 9 og 10.
Øving 12 (uke 18, 2.-5. mai)
 • 9.5 (side 564-565): Oppgavene 21, 27, 29, 31
 • 9.6 (side 572-573): Oppgavene 1, 17, 33, 35
 • Mandagsgruppen har sin øving 12 mandag 8. mai, pga. at 1. mai er helligdag.
 • Det blir gitt en test nr 6 for de som ikke har nok godkjente øvinger, den blir på mandag 8/5, i øvingstimen 15.15-17.00.


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-09-11 11:32