MA1103 - Midtsemester og eksamen

Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – vår 2008

Midtsemester

  • Prøven holdes 13. mars kl. 12-14. I tillegg til S5 disponerer vi S3 der alle med krav på ekstra tid skal sitte. Studenter med etternavn på A t.o.m. Kvale sitter i S3, de fra Larsen t.o.m. Å i S5. Husk studiebevis og semesterkort!
  • Tillatt hjelpemiddel: HP30S kalkulator. Formelarket blir delt ut.
  • Pensum for pr&slash;ve: stoffet fra de 6 første øvinger.
  • Orakeltjeneste til de vanlige tider i uker 9, 10 og 11.
  • Forrige Prøver ligger under ressurser.

Eksamen

Eksamensdato er 2. juni.

Formelark
Formelark Formelsamling
Resultater fra midtsemesterprøven:
Studentnummer:

Tilbake


Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08