MA1103 - vår 2008

Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – vår 2008

Kari HagLærer

Kari Hag

(Vennligst merk e-poster med et relevant emne.)

Treffetid: fredag 9-10, rom 929 i SBII.

Øvingslærere

Marco Angel Bertani Tepetla, Ti 12-14 i R54 og On 10-12 i EL23.
Treffetid: Tirsdag 14:15-15:00, rom 829 i SBII.

Ole Henrik Morgenstierne, Ma 10-12 i B21 og Ma 12-14 i R40+R41.

Timeplan

Dere kan se på timeplanen her.

Meldinger

(De nyeste først.)

17.06
Såvidt jeg forstår er sensuren forlengst kommet i studweb med statistikker og det hele. Syntes mange hadde gjort en stor og god innsats. Det var et par "nye" ting på eksamenen, men både oppgave 2 (kjerneregel) og oppgave 9(variabelskifte i dobbeltintegral) gikk bedre enn forventet. Så det var bra! Største skuffelse: Oppgave 3. Her ble det regnet mye ekstra og mange kom likevel ikke fram.
65 besvarelser ble levert til sensur; nøyaktig samme antall som i fjor. Som i fjor tok jeg utgangspunkt i følgende poengskala A:90-100, B:77-89, C: 58-76, D: 46-57, E:40-45 som er identisk med skalen tilrådd av Norsk matematikkråd med unntak av at A'en starter på 90 som på siv.ing.-skalen i stedet for 92 som i NMRskalen . ( 90 eller 92 viste seg forøvrig å ha liten betydning da ingen fikk skår mellom 89 og 93.) Om noen havnet på grensen mellom to karakterer forsøkte jeg å foreta en helhetlig vurdering i tillegg til snittkarakteren.
Håper de fleste er rimelig fornøyde og ønsker alle en riktig god sommer! Takk for mange bidrag i løpet av semesteret; om jeg skal ha emnet til neste år tror jeg at jeg vet litt mer om hvilke farer som "lurer".
05.06
Eksamen fra i år med løsningsforslag finnes det under ressuser.
26.05
Det blir Orakeltjeneste:
  • Tirsdag 27. mai 12:15-14 i rom 922
  • Onsdag 28. mai 12:15-14 i rom 922
  • Torsdag 29. mai 12:15-14 i rom 734
  • Fredag 30. mai 12:15-14 i rom 734
24.05
Løsningforslag til eksamen fra i fjor ligge under ressurser.
12.05
Det blir orakeltjeneste tirsdag 27. mai kl 10-14 i rom 922 og torsdag 29. mai kl 10-14 i rom 734. Det ligger LF til tidligere eksamener under ressurser.
07.05
Forelesningslogg har blitt oppdatert. Eksamen fra i fjor ligger også under ressurser.
02.05
Tidligere eksamener finnes det under ressurser. Det blir orakeltjeneste i øvingstimene mandag og tirsdag i uke 19.
27.04
Øving 12 består av fem oppgaver som dere selv velger blant de syv. Legg litt arbeid i forklarende tekst. Løsningsforslag til øving 10 finnes det under ressurser.
23.04
Øving 12 er nå lagt ut. Her er det et hint til oppgaven 16.4.13 som jeg (Marco) tok litt feil i b) og c). Prøv å fylle ut detaljene.
21.04
Forelesningslogg har blitt oppdatert.
17.04
Øving 11 er nå lagt ut.
16.04
Øving 10M er nå lagt ut.
14.04
Formelarket som skal deles ut på eksamen ligger under ressuser.
12.04
Forelesnigslogg er oppdatert. Løningsforslaget til øving 8 finnes det under ressurser.
10.04
Øving 10 er nå lagt ut.
06.04
Forelesningslogg har blitt oppdatert.
02.04
Øving 9 er lagt ut. Forelesningslogg har blitt oppdatert.
25.03
Øving 8 er nå lagt ut. NB! Veiledning onsdag 26. mars blir i rom G21
16.03
Poengoversikt over msp ligger under ressurser.
14.03
Dere kan sjekke resultatene fra midtsemesterprøven her. Løningsforlag til midtsemesterprøven ligger under ressurser. Denne versjonen har kommentarer som dere kan få utbytte av. God påske!
10.03
Øving 6 ligger på de vanlige utboksene. For de som fikk den underkjent blir fristen for å levere den på nytt onsdag 12. mars kl 14:00.
07.03
LF til midtsemesterprøve fra i fjor ligger under ressurser. Kari tror dere kan lære noe av dette :)
06.03
Løsningsforslag til utvalgte oppgaver fra øvingene 2, 4 og 6 ligger under ressurser.
26.02
Forelesningslogg har blitt oppdatert. Noen av oppgavene i øving 7 vil inngå i øving 8 (se øvingsoppgaver).
21.02
Obligatorisk mapleøving er nå lagt ut, med innleveringsfrist fredag 14.mars. Dere finner mer info under "øvingsoppgaver". Øving 7 er lagt ut også, med innleveringsfrist fredag 28. mars. Øvingstimene i uke 9, 10 og 11 går som vanlig med generell veiledning.
18.02
Forelesningslogg har blitt oppdatert. Merk at vi har også reservert rom R41 på mandager 12-14. Husk at lenken til innføring i maple ligger under ressurser.
12.02
Obligatorisk øving 6 er nå lagt ut. Innleveringsfristen blir fredag 22. februar kl. 14:00.
11.02
Forelesnignslogg har blit oppdatert.
08.02
Det har blitt bestemt at fristen (f.o.m. uke 7) for øvingene (både frivillige og obligatoriske) for ALLE gruppene blir fredag kl 14:00. Husk å levere på "INN" hyllene og ikke på "UT" hyllene. Det var mange som leverte denne øvingen på feil hylle. Neste gang "UT" hyllene blir ikke sjekket.
06.02
Øving 5 er nå lagt ut. Husk at innleveringsfristen for denne øvingen er 24 timer etter øvingstimen. Dere kan skjekke antallet godkjente øvinger dere har ved å gå til resultater.
29.01
Obligatorisk øving 4 er nå lagt ut. Innleveringsfristen for ALLE gruppene blir torsdag 7. februar kl. 14:00.
25.01
Øving 2 blir levert på de tilsvarende øvingstimene. De som får denne øvingen underkjent, kan levere den på nytt innen 48 timer etter øvingstimen i de vanlige kassene.
24.01
Øving 3 er nå lagt ut. Dette er en frivillig innlevering. Forelesnignslogg har blitt oppdatert.
21.01
Innleveringsfrist til Øving 2 for ALLE gruppene blir torsdag 24. januar kl. 14:00.
17.01
Obligatorisk øving 2 er nå lagt ut og forelesningslogg har blitt oppdatert.

Her er nettsiden til Matteklubben. Det første møtet er fredag 18.01 kl. 14:15 i rom 1329 i Sentralbygg II. Hvis du har spørsmål kan du sende en epost til Eugenia Malinnikova.
14.01
Fredagsforelesning blir flyttet fra R7 til S6 fra og med denne fredagen 18. januar.
10.01
Øving 1 er nå lagt ut under Øvingsoppgaver til venstre.
07.01
Velkommen til MA1103! Første forelesning er torsdag 10. januar kl. 12:15 i rom S5. Det finnes en lenke til timeplanen til høyre. Websiden vil bli oppdatert snart.


Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08

˜