MA1103 - Lærebok og pensum

Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – vår 2008

Lærebok

Robert A. Adams (2006): Calculus. A Complete Course. 6. utgave. Pearson/Addison-Wesley. ISBN 0-321-27000-2.

5. utgaven kan også brukes i MA1103.

Pensumliste

  • 10.1, 10.5
  • 11.1, 11.3, 11.4-11.5
  • 12.1-12.8
  • 13.1-13.3
  • 14.1-14.7
  • 15.1-15.6
  • 16.1-16.5, (16.6 Fluid dynamics)

I noen tilfeller er seksjonene over bare såvidt berørt, se forelesningsloggen for flere detaljer.


Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08