MA1103 - Øvingsoppgaver

Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – vår 2008

Øvingsoppgaver

Det blir 12 øvinger (+ 2 mapleøvinger) der visse nærmere angitte øvinger er obligatoriske, dvs. fire av disse må leveres og godkjennes. For godkjenning kreves score på minst 65 av 100. (Med lavere score kan besvarelsen forbedres og leveres inn på nytt.) Første obligatoriske øving blir øving 2.

Innleveringsfrist: fredag kl 14:00.

Innlevering i merkede bokser i Nordre lavblokk. Utlevering på neste øvingstime: øvinger som ikke blir plukket opp her, legges i en UT-boks. (øvingslærer er bedt om å kommentere "feil som går igjen" i starten av hver øvingstime.)

Gruppene avgjøres på første forelesningen.

Øving 12, veiledning i uke 18.
Obligatorisk innlevering 8.
Øving 11, veiledning i uke 17.
Frivillig innlevering
 • Seksjon 16.1: 1, 3, 6
 • Seksjon 16.2: 3, 9 (se definisjon 2)
 • Seksjon 16.3: 7
 • Seksjon 16.4: 9 (se eksempel 3), 13
 • Seksjon 16.5: 3,7
Øving 10M
Obligatorisk innlevering 7. Dette blir en Mapleøving med innleveringsfrist onsdag 30. april kl 14:00. Det arrangeres en maplelab i uke 17. Mer info om sted og tid kan finnes her. Filen med oppgaver ligger her nede: Øvingen leveres på kontoret til instituttet for matematiske fag i SBII 7. etasje(IKKE PÅ DE VANLIGE HYLLENE!). Dere kan finne maple-eksempler ordnet etter oppgave nummer her (se bort fra instruksjonene på denne siden, bruk de i filen i stedet).
Øving 10, veiledning i uke 16.
Obligatorisk innlevering 6.
 • Seksjon 15.1: 3
 • Seksjon 15.3: 14
 • Seksjon 15.4: 11, 22
 • Seksjon 15.5: 7, 17
 • Seksjon 15.6: 1, 5
Øving 9, veiledning i uke 15.
Frivillig innlevering
 • Seksjon 15.1: 2
 • Seksjon 15.2: 3, 4, 5
 • Seksjon 15.3: 5, 7, 14
 • Seksjon 15.4: 3, 5, 22
 • To av disse oppgaver vil inngå i øving 10.
Øving 8, veiledning i uke 14.
Obligatorisk innlevering 5.
 • Seksjon 14.2: 15
 • Seksjon 14.4: 30, 35
 • Seksjon 14.5: 14, 15
 • Seksjon 14.6: 25, 27
 • Seksjon 14.7: 1, 10, 18
Øving 7, veiledning i uke 9,10, 11 og 26. mars
Frivillig innlevering i uka 13
 • Seksjon 14.1: 5, 6, 14.
 • Seksjon 14.2: 9, 11, 13, 15*.
 • Seksjon 14.4: 9, 11, 19, 30*.
 • Seksjon 14.5: 3, 7, 14*.
 • *-merkede oppgaver vil inngå i øving 8.
Øving 6M
Obligatorisk innlevering 4. Dette blir en Mapleøving med innleveringsfrist fredag 14. mars kl 14:00. Det arrangeres en maplelab i uke 10. Mer info om sted og tid kan finnes her. Filen med oppgaver og instruksjoner angående innleveringen ligger her nede: Dere kan finne maple-eksempler ordnet etter oppgave nummer her (se bort fra instruksjonene på denne siden, bruk de i filen i stedet).
Øving 6, veiledning uke 8
Obligatorisk innlevering 3.
 • Side 705: 12.
 • Seksjon 13.1: 3, 22, 26.
 • Seksjon 13.2: 1, 9.
 • Seksjon 13.3: 2, 7, 11.
Øving 5, uke 7
Frivillig innlevering
 • Seksjon 12.6: 1, 3, 17.
 • Seksjon 12.7: 1, 7, 11, 17, 21, 28, 37.
 • Seksjon 13.1: 19.
 • Ekstra utfordring: 13.1.29
Øving 4, uke 6
Obligatorisk innlevering 2.
Øving 3, uke 5
Frivillig innlevering.
 • Seksjon 12.1: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 27, 38, 39.
 • Seksjon 12.2: 1, 3, 4, 13.
 • Seksjon 12.3: 2, 4, 11, 13, 18.
 • Ekstra utfordringer:
  • Seksjon 12.2: 16, 18.
  • Seksjon 12.3: 36.
Øving 2, uke 4
Obligatorisk innlevering 1.
 • Seksjon 11.3: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 24, 27.
 • Seksjon 11.4: 1, 2, 5.
Øving 1, uke 3
Frivillig innlevering.
 • Seksjon 10.1: 13, 15, 19, 21, 23.
 • Seksjon 10.5: 1, 3, 5, 18, 19.
 • Seksjon 11.1: 3, 7, 9, 10, 15, 18.
 • Ukens utfordring: 10.5.24


Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08