==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
TMA 4110 Matematikk 3 for studieprogrammene
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG) og Ingeniørvitenskap og IKT (MTING).
Høsten 2005

Beskjeder:

Velkommen til hjemmesiden for TMA4110 Matematikk 3!

Nedenfor finner dere informasjon om faget og øvingene.
Beskjeder vil legges ut i denne ruta, de nyeste ligger øverst.

10. august 2006. Dagens kontinuasjonseksamen:

Oppgavene: (pdf, ps)
Løsningsforslag: (pdf, ps)

1. desember. Dagens eksamen:

Oppgavene: (pdf, ps)
Løsningsforslag: (pdf, ps)

18. november. Mattelab og treffetid før eksamen:

 • Mandag 28. nov. og onsdag 30. nov.blir det mattelab på rom R54 og R55, kl. 10:00-13:00.
  Faglærer, overstudasser og studasser vil være der for å svare på spørsmål.
 • Tirsdag 29. nov. vil Eirik Spets gå igjennom eksamen fra i fjor høst. Sted og tid: EL5 kl. 9:00-11:00 (muligens litt lengre).

18. november. Endelig pensumliste er lagt ut.

14. november. Vi har forandret den foreløpige pensumlisten litt. I E.P. 6.3 er stoffet frem til Predator-prey models på side 284 med i pensum.

9. november. Gjør oppmerksom på at vi har lagt ut mange gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag .

24. oktober. Alle som har fått innvilget søknad om å få adgang til den utsatte semesterprøven har nå mottatt en epost om dette.
Obs! Dersom du ikke har mottat noen epost, men mener at du burde ha fått adgang til den utsatte prøven så ta kontakt med overstud.ass. snarest mulig!

5. oktober. Vi har lagt ut en egen infoside om semesterprøven. Ta en titt på den!

5. oktober. Teknisk studentforlag har utviklet e-læringsmoduler for matematikk 3. Registrer deg på www.tekstud.com, så får du tilgang.
Merk at alt ansvar for og vedlikehold av modulene er Teknisk Studentforlag sitt domene. De anbefales som repetisjon av stoffet, og er ikke feilfrie enda.

28. september Fremdriftsplanen for resten av semesteret er oppdatert.

1. september Semesterprøven blir avholdt mandag 17. oktober.

1. september Det er blitt etterlyst ekstraoppgaver på øvingene. Fra nå av finnes dette under 'ekstraoppgaver' på hver øving. Fasiten blir også lagt sammen med øvingen fra nå av.

29. august   Innleveringen for studenter ved MTBYGG er flyttet fra onsdag til torsdag.

26. august   Øvingsgruppene er nå opprettet. Gruppene er inndelt alfabetisk på etternavn. Finn hvilken gruppe du tilhører, samt hvor og når veiledningstimen din er her.Faglærer: Eirik Spets, epost: eirik.spets@iaf.hist.no.
Overstudasser: Dag Evensberget, epost: evensber@stud.ntnu.no
Treffetid: Ved avtale. Send epost eller ring 970 36 775.

Øystein Tråsdahl, epost: trasdahl@stud.ntnu.no

Forelesninger: Onsdag    10.15-12.00  S8.
Fredag     14.15 -16.00  S2.
Foreløpig framdriftsplan.
Øvinger: Generell informasjon
Oversikt over øvinger og løsningsforslag
Gruppeinndeling
Skjekk din status
Semesterprøve: Flervalgprøve. Avholdes mandag 17. oktober:
MTBYGG: kl. 14:00 - 16:00
MTING: kl. 12:00 - 14:00
Semesterprøven kommer i stedet for en av forelesningene denne uken.
Prøven teller 20% av den endelige karakteren (ikke avlagt midtsemesterprøve gir 0 poeng i sluttvurderingen).
Nærmere info om rom og om pensum  ligger her.
Referansegruppe: Magnus Brandshaug - magnubra  (MTBYGG)
Håvard Knutsen - havardkn  (MTING)
Pensum: Endelig pensumliste
Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999. ISBN 0-471-33328-X
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra. ISBN 0-13-258245-7. (Alle utgaver er likeverdige)
 • Eksamen: 1. desember 2005, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler:   Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Diverse:
 • E-læringsmoduler
 • Eksamenshefte (pdf, ps)
 • Gamle eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag.
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk.
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Torbjørn Helvik