TMA4115 Matematikk 3 våren 2007

MTDT, MTKOM og MTIØT-DK

[Øvinger] - [Semesterprøven] - [Tempoplan]

Fellesbeskjeder: 18.08 Kontinuasjonsksamen 18. august 2007: 21.05 Eksamen 21. mai 2007: God sommer!

16.03 Resultatene fra semesterprøven 12. og 13. mars er lagt ut på semesterprøvesiden.Beskjeder fra faglærer: 07.05. Lysark for repetisjon onsdag 9. mai kl 08.15–10.00 i S5. Eksamensoppgavene fra desember 2006 (TMA4110 Matematikk 3) blir også gjennomgått. Her er et løsningsforslag.

06.03. Lysark for repetisjon onsdag 7. mars kl 08.15–10.00:  komplekse talldiffligningermatriser og determinanter. Som eksempel bruker vi semesterprøven høsten 2006. Her er løsningsforslag.

06.02. Referansegruppe er opprettet. Ta kontakt hvis du har synspunkter på undervisningsopplegget i Matte 3.Faglærer: Ivar Amdal, 1248, Sentralbygg II
E-post: ivar.amdal@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale.
Overstudass: Jens Lohne Eftang
E-post: eftang@stud.ntnu.no
Trefftid: Etter avtale.
Forelesninger:
Tirsdag 8.15-10.00 S5
Onsdag 8.15-10.00   S8
Tempoplan
Øvinger:
Tidspunkt
MTDT Mandag 10.15-12.00
MTKOM Mandag 8.15-10.00
MTIØT-DK Fredag 12.15-14.00

 • Gruppeinndeling og informasjon om øvingsopplegget.
 • Innleveringsfrister.
 • Oppgaver og løsningsforslag.
 • Status - godkjente øvinger.
 • Semesterprøve: Semesterprøven teller 20% av den endelige karakteren. Du finner nærmere informasjon her.
  Mattelab: I forbindelse med avvikling av årets avsluttende eksamen vil det bli avholdt mattelab til følgende tider:
  • Onsdag 16. mai 10:15 - 12:00 i rom R55 og R56
  • Fredag 18. mai 10:15 - 14:00 i rom R54, R55 og R56
  • Lørdag 19. mai 10:15 - 14:00 i rom R54, R55 og R56
  Referansegruppe:
 • Runa Sandvik (bruker på stud: runasand), MTDT
 • Thomas Holen (bruker på stud: thomasan), MTKOM
 • Lars D. Røstad (bruker på stud: larsdybs), MTIØT-DK
 • Lærebøker:
 • Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9. utgave, ISBN 0-471-728977 (8. utgave kan benyttes)
 • C. H. Edwards Jr. & David E. Penney: Elementary Linear Algebra (alle utgaver er likeverdige), ISBN 0-13-258245-7
 • Alternative lærebøker:
 • C.H. Edwards Jr. & David E. Penney: Differential Equations and Boundary Value Problems
 • Howard Anton: Elementary Linear Algebra
 • David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications
 • Pensum: Pensumliste
  Eksamen: Mandag 21. mai 2007, 4 timer, skriftlig.
  Hjelpemidler: Rottmann: Matematisk formelsamling, Kalkulator HP 30S.
  Supplement (TMA4115):
 • Anbefalte ekstraoppgaver
 • Eksamensheftet (pdf, ps). (Oppgaver med Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke pensum i Matematikk 3 lenger.)
 • Notat om ubestemte koeffisienters metode med et tilhørende bevis
 • En skjematisk fremstilling av ubestemte koeffisienters metode
 • PIDstop (øving 4)
 • E-læringsmoduler
 • Praktisk info:
 • Institutt for matematiske fag
 • Studieinformasjon generelt
 • Ordliste engelsk-norsk og norsk-engelsk over mye brukte matematiske uttrykk