Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Tidligere eksamensoppgaver

Våren 2008: eksamenssett (alle oppgavene er innfor pensum i 2008), løsningsforslag for eksamenssett.

Høsten 2007: eksamenssett (oppgave 6 hører ikke med til pensum i 2008), løsningsforslag for eksamenssett.

Våren 2007: eksamenssett (konkaviteten i 2b hører ikke med til pensum i 2008), vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett med vedlegg.

Høsten 2006: eksamenssett (bare oppgavene 1a, 1d og 3 ligger innenfor pensum i 2008), vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Våren 2006: eksamenssett (bare oppgavene 1c og 3 ligger innenfor pensum i 2008), vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett.

Høsten 2005: eksamenssett (bare oppgavene 1c og 3 ligger innenfor pensum i 2008), vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Våren 2005: eksamenssett (bare oppgavene 2, 3a og 4 ligger innenfor pensum i 2008), vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Høsten 2004: eksamenssett (bare oppgavene 2, 3a og 4 ligger innenfor pensum i 2008), vedlegg, løsningsforslag for eksamenssett, løsningsforslag for vedlegget.

Våren 2004: eksamenssett (oppgavene 1b, 1d og 2 ligger innenfor pensum i 2008), vedlegg.

Høsten 1993: eksamenssett. (Bare oppgave 5 ligger innfor pensum i 2008.)Redaktør: Instituttleder