MA1102 Grunnkurs i analyse II - våren 2008

Beskjeder

Aktuelle beskjeder:
17.12: Eksamensoppgaven og løsningsforslaget for i dag er lagt ut på siden med gamle eksamensoppgaver.
Ikke lenger aktuelle beskjeder:
16.06: Eksamensresultatene er klare og vil bli tilgjengelig elektronisk i løpet av et par dager. I mellomtiden kan du se dem i papirform i Nordre lavblokk (der dere leverte øvinger). Litt statistikk: 90 møtt, 8 A (12%), 12 B (18%), 23 C (34%), 12 D (18%), 14 E (21%), 22 F (24%). God sommer, og lykke til videre !
26.05: Melding til LUR-studentene fra Kari (Hag) og Marius: Info om LUR-prosjektet på Strinda blir sendt ut på epost i løpet av uka, så følg med.
26.05: Eksamensoppgavene og løsninger til disse er lagt ut under gamle eksamensoppgaver. Hvis dere finner noen feil eller noe er uklart hører jeg gjerne om det. Lykke til med det som står igjen av eksamener! Sensuren offentliggjøres 16. juni.
21.05: Her er noen endringer på nettsidene: I notatet om logaritmer og eksponensialfunksjoner: s. 9, setning 9, punkt 2 I notatet om uniform konvergens og integrasjon og derivasjon av potensrekker var det nederst på side 1 og hele side 2 en del rekker som startet i n=1, men som skulle starte i n=0. Forhåpentligvis er alle disse rettet nå. Løsningsforslag til noen oppgaver fra øving 12. Løsningsforslag til eksamen vår 07.
20.05: Under løsningsforslag til øvinger finner du nå en gjennomgang av noen av oppgavene til øving 9 og 10. Under Gamle eksamener finner du nå løsningsforslag til H06.
15.05: Noen av dere vil få et brev om at dere ikke har fått godkjent øvingsopplegget. Dette kan være riktig, eller det kan være en feil. Ta kontakt snarest hvis du får et slikt brev og er usikker på om det er riktig. Det kan også være at brevet ikke når frem før eksamen. Da vil du få beskjed om dette på eksamensdagen. Hvis du mener dette er feil vil du fremdeles ha mulighet til å ta eksamen, men den vil kun bli rettet hvis det viser seg at øvingsopplegget ikke skulle vært godkjent. Du kan sjekke hvilke øvinger du har fått godkjent under lenken "Øvinger" til venstre.
14.5: Treffetid i eksamensperioden:
fredag 16/5 10:00-12:00 på mitt kontor (936)
torsdag 22/5 13:15-15:30 i auditorium S4
14.05: Seminaret om eksamensmestring som ble annonsert i forelesningen forrige uke blir tirsdag 20/5 kl. 9 i KJ3 i Kjelbygget.
Info om seminaret:
- Trenger du hjelp til å mestre eksamensstresset bedre?
- Sliter du med konsentrasjon og nattesøvn før eksamen?
- Opplever du at eksamensstress går utover prestasjonene dine?
- Har du latt være å møte opp på eksamen?
Det å være spent og smågrue seg før eksamen er vanlig og noe de fleste opplever. Men for noen blir situasjonen rundt eksamen så tøff at det blir et problem.
Kurset er beregnet for de studentene som sliter litt med eksamensangst før og under eksamen. Under kurset i eksamensmestring går vi gjennom ulike øvelser og metoder som kan hjelpe deg til å utvikle strategier og teknikker slik at du mestrer situasjonen rundt eksamen bedre.
Spørsmål om kurset kan rettes til Marianne Ingeborg Karlsen på e-post: marianne.karlsen@ntnu.no
08.05: Her er en detaljert gjennomgang av differensialligningen vi løste med potensrekker i forrige uke. Et stykke ut i teksten er den litt lettere tilsvarende homogene ligningen gjennomgått, men da med litt referanser til det som er gjort tidligere. Hvis du leser dette, så prøv å skill detaljene fra det store bildet.
07.05: Hjelpemiddelkoden for eksamen er D. Det vil si at du kun får lov til å ha med en bestemt kalkulator (HP30S). Sammen med eksamenssettet vil du få utdelt et formelark som du finner her eller under lenken Faginformasjon til venstre.
23.04: Endelig pensumliste og øving 12 er nå lagt ut. I tilleg er det lagt ut en ekstra øving for de som mangler en eller to øvinger for å få godkjent øvingsopplegget.
21.04: Viktig melding: Oppgavene fra kapittel 6 på øving 11 kan leveres sammen med øving 12.
03.04: Det er lagt ut et notat om potensrekker og uniform konvergens under pensumlenken til venstre.
25.03: Tidspunkt for treffetiden onsdag er endret til 09:15 - 10:00. Det blir ingen treffetid denne uken.
13.03: Resultatene fra semesterprøven er nå lagt ut på lenken Semesterprøve til venstre.
11.03: Fasit og en del kommentarer til midtsemesterprøven er nå lagt ut sammen med de gamle eksamensoppgavene.
04.03: Det er blitt en endring i rommene for veiledningen denn uken:
onsdag 5/3 10:15-12:00 i R8 (som før)
torsdag 6/3 10:15-12:00 i G21 (endret)
03.03: Vi har nå begynt å legge ut litt løsningsforslag. Du finner dem der du finner øvingene. Mer vil komme i løpet av uken. Det er også rettet en trykkfeil i den frivillige øvingen. Denne uken kan du få litt veiledning på den frivillige øvingen
onsdag 5/3 10:15-12:00 i R8
torsdag 6/3 10:15-12:00 i G21 - Merk endringen!
25.02: Notater fra møtet med referansegruppa ligger nederst på lenken Referansegruppe til venstre. Si gjerne i fra, direkte eller via en i referansegruppa, hvis du er uenig i noe av det som står der.
24.02: I første tiltaksuke vil det være mulig å få veiledning på den frivillige øvingen i rom 822 i Sentralbygg 2:
onsdag 27/2 10:15-12:00
torsdag 28/2 10:15-12:00
fredag 29/2 10:15-12:00
24.02: Øving 7 er nå lagt ut. Legg merke til innleveringsfristen. Den er fredag etter påske, men du burde kunne gjøre mesteparten allerede nå.
22.02: Den frivillige øvingen er nå lagt ut. Mer info om veiledning kommer sammen med øving 7 tirsdag.
12.02: De som trenger tilrettelagt semesterprøve må gi beskjed til Ingrid Dahl på instituttkontoret snarest. Epost: Ingrid.Ofstad.Dahl@math.ntnu.no
11.02: Notatet om logaritmer har fått rettet opp noen trykkfeil. Det er også lagt ut et lite notat om utfordringen 3.3.54. Det ligger nederst på øvingssiden. Jeg håper det kan gjøre problemet tydeligere og at det kan hjelpe de som har lyst til å se mer på oppgaven videre.
31.01: Under lenken Pensum finner du nå bilder av kjeglesnitt med en del norske ord.
23.01: Repetisjonsopplegget for matte 1 er mandager kl. 12-14 i R56.
18.01: Hjemmeøvinger skal avleverest i Nordre Lavblokk 3. etg (2 etg. opp fra Tapir-kiosken på stripa). Legg øvingen i boks merket MA1102 + (gruppens nummer). For nærmere veibeskrivelse trykk her.
16.01: Her er nettsidene til Matteklubben som det ble informert om på forelesningen i går. Det første møtet er fredag 18/1 kl. 14:15 i rom 1329 i Sentralbygg II. Hvis du har spørsmål kan du sende en epost til Eugenia Malinnikova eugeniaatmath.ntnu.no
15.11: Man kan til enhver tid sjekke status på hjemmeoppgavene ved å gå inn på Øvsys.
15.01: Hjemmeøvinger skal avleverest i Nordre Lavblokk 3. etg. Legg øvingen i boks merket MA1102 + (gruppens nummer).
14.01: Minner repetisjonsopplegget som starter i dag (mandag 14/1) 12-14 i S3. I dag gjennomgås eksamenssettet til MA1101 fra i høst.
11.01: Gruppene er nå fordelt. Du finner gruppen din under lenken Gruppeinndeling og det første oppgavesettet ligger under lenken Øvinger på venstre side. Husk å møte godt forberedt når du kommer til gruppen din!
09.01: Nettsidene har fått en god del mer informasjon. Blant annet er øving 1 lagt ut.
02.01: Velkommen til MA1102 Grunnkurs i analyse II sine hjemmesider. Første forelesning blir tirsdag 8. januar, 15:15 - 17:00 i auditorium R8. Mer informasjon om forelesningstidspunkter finner du under punktet faginformasjon i menyen til venstre. Under punktet gruppeinndeling finner du tidspunktene for de ulike gruppene. Vennligst merk all epost til faglærer og/eller øvingslærer med relevant tittel, MA1102.