MA2502 Numeriske Metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Faginformasjon

Kursbeskrivelse:
 
Faglærer:
Anne Kværnø , rom 1348, SBII
NB! All e-post angående dette faget skal ha MA2501 i emne-feltet.

Forelesninger:
Mandag 12:15-14:00 i F4.
Onsdag 9:15-10:00 i F3.

Øvinger:
Onsdag 13:15-15:00.
Øvingene er frivillige.

Lærebok:
W. Cheney and D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing. 6.ed.

Eksamen:
29. mai, kl. 09:00, 4 timer, skriftlig.
Hjelpemiddelkode C.
Det vil si: lærebok, utvalgte notater, Rotmann og godkjent lommeregner.

Vurdering:
Skriftlig eksamen teller 70/100.
Prosjekt 1 teller 10/100.
Prosjekt 2 teller 20/100.