2502 Numeriske metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Referansegruppe:

Mari Fjalstad Jensen: marifjal (at) stud.ntnu.no
Martin Arnesen: martinar (at) stud.ntnu.no