MA2501 Numeriske metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Informasjon om eksamen:

Tid og sted:
29.05.2009, 09:00-13:00. Sted vil du finne her .

Tillatte hjelpemidler
Gyldig kalkulator .
Cheney & Kincaid, Numerical Mathematics and Computing , 5. eller 6. utgave.
Rottmann, Matematisk formelsamling .


Pensum

Cheney and Kincaid:
3.2,
4.1-4.3, (unntatt 129-146).
5.2-5.3,
6.1-6.2,
7.1-7.3 (unntatt pentadiagonale systemer),
8.1-8.2, 8.4 (unntatt konjugerte gradienter),
9.1-9.2,
10.1-10.2,
11.1-11.2,
14.1-14.2,
15.1-15.3 (unntatt endelig element metoden).

Notater:
Notat om fikspunktiterasjoner.
Notat om Chebyshev-polynomer
Notat om Eulers metode.
Notat om Runge-Kutta metoder.
Notat om adaptive metoder .
Notat om to punkts randverdiproblemer.

Øving 1-9 med løsningsforslag.