MA2501 Numeriske metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Forelesningsplan

Avvik må forventes, planen oppdateres etterhvert. .
Uke Tema Pensum Matlab-filer
3 Introduksjon.
Litt om MATLAB.
Notat om fikspunktiterasjoner.
Berlands notat: Introduksjon til Matlab
 
4 Fikspunkt-iterasjoner og Newton's metode.
System av ikke-lineære ligninger.
C&K kap 3.2. fikspunkt.m
5 Numerisk derivasjon
Lineære ligninger
kap. 4.3 (ikke s.171-172),
kap. 7.1, 7.2
gauss.m
gauss_piv.m
6 Ingen forelesninger (arbeid med prosjekt 1).    
7 Lineære ligninger,
Iterative teknikker.
Kap. 7.3 (til Pentadiagonal system, s. 283)
og 8.1 (LU-faktorisering).
min_lu.m
8 Iterative teknikker forts.
Egenverdiberegninger.
Kap. 8.2, unntatt Conjugate Gradient Method.
Kap. 8.4
potens.m
9 Polynominterpolasjon Kap. 4.1 og 4.2.
Notat om Chebyshev-polynomer .
 
10 Splines Kap. 9.1 og 9.2.
(Ikke detaljer om kvadratisk spline).
 
11 Numerisk integrasjon. Kap. 5.2 og 5.3.
(5.1 antas kjent).
 
12 Numerisk integrasjon Kap. 6.1 og 6.2. simpson.m
13 Ordinære differensialligninger. Kap. 10.1-10.2, 11.1-11.2
Notat om Eulers metode.
og om Runge-Kutta metoder.
Notatene dekker pensum.
 
14 Ordinære differensialligninger. Notat om adaptive metoder .
Denne wikipedia-siden gir en liten oversikt over noen vanlige Runge-Kutta metoder
rk.m
15 Påske  
16 Ingen forelesninger
Utlevering av prosjekt 2.  
17 To-punkts randverdiproblem.
Skytemetoder og differansemetoder.
Kap. 14.
Notat om to punkts randverdiproblemer.
skyt_ex1.m  
18 Partielle differensialligninger. Kap. 15.1-15.3, unntatt endelig element metoder.  
19 Siste forelesning 4.mai. Repitisjon.
Gjennomgang av eksamen vår 2007.