MA2501 Numeriske metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Øvinger

NB! All veiledning blir gitt i datasal Vegas fra og med onsdag 11.02.
Øving Veiledning Oppgave Løsningsskisse MATLAB-kode
0 pdf Ingen  
1 21.01 pdf
(rettet 20.01)
pdf ov1_oppg1b.m
halvering.m
olver.m
fov1_oppg3.m .
2 pdf pdf
3 18.02 pdf pdf
4 04.03 pdf pdf potens.m w.m
invpot.m o4opp2.m o4opp4.m
5 04.03 og 11.03 pdf pdf olje.m o5opp4.m
6 11.03 og 18.03 pdf pdf romberg.m
7 18.03 og 25.03 pdf pdf  
8   pdf pdf rk.m bogacki_shampine.m
9   pdf pdf skyt.m
NB! Øvingene er frivillige, kun ment som et supplement til forelesningene. Men øvinger og løsningsforslag inngår som en del av pensum.