MA2501 Numeriske metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen Oppgave Løsningsforslag
Mai 2008 pdf pdf
Juni 2007 pdf pdf
Juni 2006 pdf pdf
Mai 2005 pdf pdf
Mai 2003 pdf Uten LF
Mai 2002 pdf   (med fasit)
Mai 2001 pdf   (med fasit)
Mai 2000 pdf   (med fasit)