MA2501 Numeriske metoder

MA2501 Numeriske metoder

Vår 2009


* Beskjeder
* Faginformasjon
* Forelesningsplan
* Øvinger
* Prosjekt
* Gamle eksamenssett
* Pensum
* Referansegruppe

Prosjekt 2

Innlevering: 6. mai.

Prosjektbeskrivelse: norsk.
I tillegg kan dere bruke pr2.m

Beskjeder

  • Til dere som har funnet en egen ligning, men ikke er i stand til å finne andre førsteintegraler enn Hamiltonen: Dere kan gjøre følgende:
    1. Anta at du har en differensialligning \(dy/dt=f(y)\) med et kvadratisk førsteintegral, dvs. \(I(y(t))=y(t)^TCy(t)=konstant\) der \(C\) er en symmetrisk matrise. Vis hvilke av de fire foreslåtte metodene som bevarer dette, dvs. \(I(y_{n+1})=I(y_n)\).
    2. Bruk deres eget eksempel, og studer eksperimentelt om det er en fordel med metoder som bevarer kvadratiske førsteintegraler.

  • Det mangler en faktor 3/2 foran α i ligning (1). Koden pr2.m er rett.

Prosjekt 1

Innlevering: 13. februar.

Prosjektbeskrivelse: norsk , english.

Beskjeder av felles interesse vil bli lagt ut fortløpende, så følg litt med på denne siden.